AMP veroordeeld voor misbruik van machtspositie

Distributiebedrijf AMP, dat zorgt voor het transport van perstitels (zoals dag- en weekbladen) naar de verkooppunten, is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld voor misbruik van machtspositie. Dat meldt ondernemersorganisatie Unizo. Buurtsuper.be en VFP, de bij Unizo aangesloten organisaties van buurtsupermarkten en dagbladhandelaars, waren samen met het Franstalige Prodipresse in beroep gegaan tegen een eerder vonnis van de rechtbank van koophandel. Ook Standaard Boekhandel voerde een gelijkaardige procedure.

In 2009 verdubbelde AMP van de ene dag op de andere zijn transportkosten voor de krantenverdeling aan winkels. Bijkomend wijzigde AMP eenzijdig het retoursysteem waardoor handelaars heel wat onverkochte magazines, die ze wel ongevraagd geleverd krijgt door AMP, niet meer kunnen teruggeven.

De rechtbank van koophandel stelde eerder vast dat AMP inderdaad over een machtspositie beschikt op de markt van de persdistributie in België, maar verklaarde de vordering van de beroepsverenigingen voor een onmiddellijke stopzetting van de prijsverhogingen ongegrond. Het hof van beroep heeft in een arrest van 29 mei echter wel de stopzetting van de verhoogde transportvergoeding bevolen. AMP zal ook dat deel van de transportvergoeding moeten terugbetalen dat niet objectief verantwoord is. Het moet ook alle procedurekosten betalen en moet een kopie van het arrest aan alle persverkooppunten bezorgen.

Unizo spreekt van een "cruciaal kantelmoment in een jarenlange strijd". Na analyse van het arrest zullen de beroepsverenigingen met AMP de nieuwe vergoeding voor de transportkosten en de terugbetaling van de te veel betaalde vergoedingen onderhandelen.