Algemeen Boerensyndicaat tevreden over actiedag

Boeren blokkeren de weg tijdens een protestactie in Ieper.
BELGA Boeren blokkeren de weg tijdens een protestactie in Ieper.
Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, is tevreden met de opkomst bij de protestacties van vandaag tegen de lage melk- en varkensvleesprijzen. Vandamme meldt bovendien dat de vereniging bereid is om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met minister van Landbouw Willy Borsus (MR).

"De acties zijn goed verlopen en komen stilaan aan hun eind", aldus Vandamme. "Op bepaalde plaatsen hebben actievoerders voor een korte tijd de snelweg bezet, omdat ze meer wilden doen dan enkel pamfletten uitdelen, maar door een goed overleg met de federale wegpolitie, is de hinder beperkt gebleven." Vandamme herhaalt nog dat ABS geen "Franse toestanden" wilde, waarbij volledige snelwegen geblokkeerd werden door de boeren.

ABS plant voorlopig geen nieuwe acties. "We willen het overleg een kans geven", aldus Vandamme, die toevoegt dat ABS zeker bereid is om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met minister Borsus. "De minister weet bovendien dat we vandaag hebben samengezeten met de andere landbouworganisaties om onze eisenpakketten naast elkaar te leggen."

'Door een goed overleg met de federale wegpolitie is de hinder beperkt gebleven'

Hendrik Vandamme

Aanvaardbaar loon

"Voor ons blijft het belangrijkste punt dat er op Belgische en Europees niveau een aanvaardbaar loon komt voor de land- en tuinbouwers. Als er geen regulering of marktondersteuning komt vanuit Europa, dan gaan we van crisis naar crisis leven", zegt Vandamme. "Daarnaast gaan we de verschillende schakels in de voedingsketen oproepen om te helpen een economische duurzaamheid te bereiken."

Vandamme meldt tot slot dat de lage lonen een grote impact kunnen hebben op de gezinssituatie. "Het wordt mooi weer, de mensen zijn in vakantiestemming, maar voor sommige landbouwers zit een vakantie er momenteel financieel niet in", zegt hij.

'Voor sommige landbouwers zit een vakantie er momenteel financieel niet in'

Hendrik Vandamme

Gemeenschappelijke eisen formuleren

De landbouworganisaties werken ondertussen aan "een gemeenschappelijke analyse en een gemeenschappelijke eisenbundel in het belang van de inkomensstructuur van onze landbouwers, zowel op korte als op lange termijn". Dat staat in een gemeenschappelijke mededeling van de organisaties na een vergadering in Brussel.

"De landbouworganisaties delen een grote bezorgdheid over de rendabiliteit en de overleving van familiale landbouwbedrijven op korte en lange termijn. De organisaties hebben samen een analyse gemaakt van de extreem moeilijke situatie van de verschillende sectoren in de land- en tuinbouw in ons land", aldus het persbericht van het Agrofront (Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Fédération Wallonne de l'Agriculture), de Fédération des Jeunes Agriculteurs, de Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs en het Milcherzeuger Interessengemeinschaft.

Het doel van de organisaties blijft "een prijs die zowel een vergoeding van kosten als van arbeid omvat". Ze zullen dan ook samenwerken in voorbereiding naar de Europese landbouwraad voorzien op 7 september.

De zes organisaties roepen samen bovendien de andere schakels in de agro-voedingsketen op, in het kader van het ketenoverleg, om mee te werken aan de economische duurzaamheid van onze land- en tuinbouwsector. Dit zal gebeuren in het kader van het platform ketenoverleg. Daarenboven roepen ze, in afwachting van de antwoorden van de politiek, de consumenten op tot solidariteit in hun aankoopgedrag.