Afschaffen ecocheques: Open Vld blijft "100 procent pro", CD&V, N-VA en MR staan op de rem

photo_news
De Raad van State oordeelt niet langer dat de afschaffing van de ecocheques een schending van het gelijkheidsbeginsel is. Dat blijkt uit een nieuw advies, laat Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert weten via Twitter. Maar CD&V en MR blijven vasthouden aan de ecocheques. Ook N-VA vreest dat het juridisch niet haalbaar is om de ecocheques af te schaffen en om te zetten in een onbelaste vergoeding.

Een wetsvoorstel van de federale meerderheid over de vervanging van de ecocheques door een nettobonus ligt al enige tijd voor in de Kamer. Dat moet zorgen voor minder administratie en minder kosten, maar de Raad van State waarschuwde er in maart voor dat het "gelijkheidsbeginsel mogelijk geschonden kan worden".

Nadat de meerderheidspartijen enkele wijzigingen hebben aangebracht in het voorstel, waaronder een verantwoording voor de fiscaal verschillende behandeling, komt de Raad van State vandaag met een extra advies waarin ze geen uitspraken meer doet over een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel. Ze verwijst nu naar het Grondwettelijk Hof dat het laatste woord zal krijgen.

"Uiteindelijk is het nu enkel een politieke keuze of men de ecocheque vervangt door een nettovergoeding. Open Vld blijft honderd procent pro", aldus Egbert Lachaert (Open Vld).

Juridische onzekerheid

Maar volgens CD&V en MR blijft de juridische onzekerheid bestaan. Het Grondwettelijk Hof kan de nieuwe regeling immers nog altijd afschieten.

Kamerleden Stefaan Vercamer en David Clarinval nemen het initiatief om nu volop in te zetten op de omzetting van alle ecocheques naar elektronische cheques tegen 1 januari 2018. Daardoor zouden de kosten van het systeem volgens hen al met 52 procent dalen.

In dezelfde wet willen CD&V en MR ook de uitbreiding voorzien naar online aankopen en een bredere lijst aan producten, net als de oprichting van een fonds waarin eventuele niet-uitgegeven cheques terechtkomen. Daardoor zou de opbrengst daarvan niet langer naar de uitgiftebedrijven gaan.

Vercamer en Clarinval plannen tot slot ook een resolutie waarin ze bij de regering en de sociale partners nog pleiten voor het gebruik van ecocheques voor openbaar vervoer en in buurtwinkels, aangezien ook dat helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Coalitiepartner N-VA staat evenmin te springen voor dat juridisch onzekere pad. "Ik vrees dat de omzetting in een nettovergoeding toch moeilijk haalbaar zal zijn. In die optiek lijkt het voorstel van CD&V en MR me toch de meest aangewezen piste", reageert Van der Donckt. "We moeten toch ergens al een stap vooruit zetten."

Op lange termijn biedt het voorstel van MR en CD&V echter "onvoldoende soelaas om tot een oplossing te komen van de problematiek van de extralegale voordelen", vindt N-VA. De partij blijft dan ook ijveren voor een gelijktrekking van de bestaande extralegale voordelen. "De dikwijls Kafkaiaanse toestanden en de wirwar aan voordelen maakt dat een werknemer het bos door de bomen niet meer ziet. Hetzelfde geldt overigens voor de werkgever", klinkt het nog. "De N-VA wil daarom werk maken van een wettelijk kader voor het zogenaamde 'cafetariaplan', waarbij de werknemer zijn individueel budget voor extralegale voordelen zelf kan invullen en wijzigen gedurende zijn of haar loopbaan."

En nu?

Hoe het dan verder moet? "We zitten in een complete impasse", stelt Lachaert. Hij wijst met beschuldigende vinger richting coalitiepartners CD&V en MR, die zonder overleg besloten de afschaffing te laten varen. Open Vld blijft dan ook vasthouden aan de afschaffing. Door die pas op 1 januari 2019 te laten ingaan, zou er genoeg tijd overblijven voor een eventuele uitspraak van het Grondwettelijk Hof.