Aantal stakingsdagen op hoogste peil in 20 jaar

Sinds 1993 lag het aantal stakingsdagen nooit zo hoog als in 2014. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In 2014 werden maar liefst 760.297 stakingsdagen geteld.

In 1993 werd er massaal geprotesteerd en gestaakt tegen het Globaal Plan van de regering-Dehaene. Dat jaar telde de RSZ 916.874 (aangegeven) stakingsdagen. Hoewel 2005 met 669.976 stakingsdagen ook een 'heet' jaar genoemd kan worden, spant 2014 de kroon van de voorbije 20 jaren. De RSZ noteerde 760.297 stakingsdagen. Dat zijn 197 stakingsdagen per 1.000 werknemers.

Dat heeft alles te maken met de felle reactie van de vakbonden op de besparings- en pensioenhervormingsplannen van de toen nog vrij prille regering-Michel. De 'hete herfst' leverde onder meer een nationale betoging, drie provinciale stakingen én een nationale staking op.

De cijfers van de RSZ, die afkomstig zijn uit de driemaandelijkse aangiftes van de werkgevers, worden overigens door de werkgeversorganisatie VBO steevast onbetrouwbaar genoemd. De RSZ gaat ervan uit dat de werkgevers de stakingen onder de juiste code hebben vermeld, wat niet altijd gebeurt. Ook worden verschillende overheidsdiensten uit de statistiek gelaten. Daardoor is het totale aantal stakingsdagen dat de RSZ telt eigenlijk een onderschatting, aldus het VBO. Dat neemt niet weg dat de trend doorheen de jaren wel degelijk veelzeggend is.