6,4 miljoen euro crisissteun voor rundvee- en schapenhouders

ANP XTRA
Zowat 8.800 rundvee- en schapenhouders zullen weldra de beloofde crisissteun op hun rekening zien verschijnen. In totaal gaat het om 6,4 miljoen euro die vorig jaar was vrijgemaakt omwille van de moeilijkheden in de veehouderij. Varkenshouders en bepaalde melkveehouders kregen eerder dit jaar al geld uit de pot van 10 miljoen euro.

Concreet gaat de steun naar 8.856 rundvee- en schapenhouders die blijvende graslanden aanhouden voor hun dierlijke productie. Het gaat om 48 euro per hectare blijvend grasland in 2016, met een minimum van 5 hectare en een maximum van 30 hectare per landbouwer.

"Ik heb veel tijd en moeite geïnvesteerd om de Europese Unie in de nasleep van het Ruslandembargo te overtuigen van de nood aan bijkomende steun voor de noodlijdende sectoren", zo klopt Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) zich op de borst. "Deze maatregel ondersteunt de landbouwers die zorgen voor een duurzaam uitbatingsmodel, waarbij de productie van melk, runds- of schapenvlees maximaal wordt gedragen door lokaal eigen ruwvoeder."