55 sociale huurders in gebreke gesteld omdat ze geen cursus Nederlands volgden

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).
BELGA Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).
Sinds 2011 heeft de Afdeling Toezicht 55 huurders van een sociale woning in gebreke gesteld omdat ze niet voldeden aan de verplichting om een cursus Nederlands als Tweede Taal te volgen. De grote meerderheid stelde zich evenwel tijdig in regel. Tot dusver werden slechts 5 administratieve boetes opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Marc Henderickx (beiden N-VA).

Kandidaat-huurders voor een sociale woning die onvoldoende kennis van het Nederlands hebben, dienen zich te engageren om tijdens een proefperiode na het betrekken van de woonst een cursus Nederlands als Tweede Taal te volgen.

Als dat niet gebeurt, of als de betrokkene minder dan 80 procent van de lesuren aanwezig is, dan volgt na afloop van de proefperiode een ingebrekestelling door de Afdeling Toezicht. Die kan aanleiding geven tot het opleggen van een administratieve boete.
    
In 2011 werd één ingebrekestelling geregistreerd, in 2012 29, in 2013 12 en in 2014 tot dusver 13. In 31 van deze 55 gevallen stelden de betrokken huurders zich tijdig in regel, al gaat het in zeven gevallen om een voorlopige regeling. In negen andere gevallen is de termijn om zich in regel te stellen nog niet verstreken. Vier huurders verlieten inmiddels de huurwoning. In de andere gevallen loopt de procedure nog.