"We hebben toch geen tekort aan winkels? Wel aan scholen"

Paul De Grauwe: "Politici verwarren belangen van projectontwikkelaars met die van Vlaanderen"

PHOTO_NEWS
Professor Paul De Grauwe toont zich uitermate sceptisch over het groen licht voor Uplace van de Vlaamse regering. "Die relatie tussen projectontwikkelaars en politici? Net China", klinkt het in het VRT-journaal.

"Vlaanderen zit met een probleem. Er is een situatie ontstaan waarbij projectontwikkelaars met commerciële belangen politici hebben overtuigd om publieke investeringen te doen die de winstgevendheid van dat project (Uplace, red.) zullen bevorderen", aldus de De Grauwe van de London School of Economics.

De econoom hakt nog verder in op de beslissing van Bourgeois I: "Deze situatie is de omgekeerde wereld. De overheid moet ervoor zorgen dat er publieke investeringen gebeuren om collectieve projecten mogelijk te maken, zoals scholenbouw", vindt hij. "We hebben toch geen tekort aan winkels? We hebben wel een nijpend tekort aan scholen." 

De symbiose tussen projectontwikkelaars en politici in Vlaanderen is volgens De Grauwe een gevolg van de onderlinge informele relaties. "Politici en projectontwikkelaars ontmoeten elkaar heel dikwijls. Die zien elkaar op recepties, die worden uitgenodigd in de business seats van grote voetbalstadions. Er ontstaat een cultuur waarbij politici de belangen van ontwikkelaars gaan identificeren als belangen van Vlaanderen in zijn geheel."

De Grauwe trekt parallellen met Aziatische landen, zoals China, waar belangenvermenging welig tiert."Economen noemen het systeem dat tot beslissingen als Uplace leidt 'crony capitalism'. De verweefde belangen van ontwikkelaars en politici leiden ertoe dat die laatste bepaalde beslissingen nemen. Crony capitalism bestaat al jaren, ook in Vlaanderen", luidt het verdict van de professor.

Deze situatie is de omgekeerde wereld. De overheid moet ervoor zorgen dat er publieke investeringen gebeuren om collectieve projecten mogelijk te maken, zoals scholenbouw

Paul De Grauwe