"Renovatiegraad Vlaamse woningen zou moeten verdrievoudigen"

gettyimages.be
Om de Europese isolatie-ambities te halen, zou de renovatiegraad van woningen in Vlaanderen moeten verdrievoudigen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) vandaag gezegd tijdens een persconferentie op Batibouw. Ze benadrukte daarom nogmaals de winst - financieel en inzake woonkwaliteit - die je haalt uit energiebesparende ingrepen.

De renovatiegraad in Vlaanderen bedraagt momenteel 0,7 procent, wat overeenkomt met circa 20.000 woningen. Op Europees niveau is er de ambitie om tegen 2050 alle woningen geïsoleerd te hebben. Daarvoor moeten we in Vlaanderen evolueren naar een renovatiegraad van 2,3 procent, aldus Turtelboom, een verdrievoudiging dus.

De Vlaams minister zette op Batibouw nog eens de voordelen van energiebesparende ingrepen op een rijtje. "Als je de combinatie maakt van Vlaamse en federale maatregelen, zie je dat je tot heel goede rendementen komt", benadrukte ze.

Zo is een gemiddelde investering in dakisolatie, die nog ontbreekt in een kwart van de woningen, dankzij premies en belastingvermindering terugverdiend in 2,5 jaar. Het na-isoleren van muren via spouwvulling is terugverdiend in 5,5 jaar. Muurisolatie ontbreekt in ruim de helft van de woningen. Gelijkaardige verhalen zijn er voor investeringen in glas-, vloerisolatie en een hoogrendementsketel.

Energiebesparende ingrepen vereisen natuurlijk financiële middelen. Daarvoor verwijst Turtelboom naar bijvoorbeeld de REG-premies en de Vlaamse energielening, waarmee je het investeringsbedrag omlaag kan krijgen. Belastingverminderingen leveren onrechtstreeks op.

"Energiebesparende ingrepen zijn rendabel", besloot Turtelboom. "Ze verbeteren ook de woonkwaliteit, en bovendien beschermen ze (dankzij het lagere energieverbuik) voor eventuele stijgingen van de energieprijzen."

De minister raadt geïnteresseerden aan eerst te investeren in dakisolatie, omdat langs het dak de meeste warmte verloren gaat. Dan volgen muur-, glas-, vloerisolatie en de verwarming.

Om de renovatiegraad op te trekken, werd eind vorig jaar een engagementsverklaring voor een Renovatiepact ondertekend. Ruim dertig sectoren en organisaties moeten tegen juni een actieplan uitwerken om dat doel te bereiken. Mogelijk worden bepaalde premies omgevormd, maar het is zeker niet de bedoeling de premies te verminderen, benadrukt Turtelboom.