"Maak van renovaties speerpunt economische heropbouw”

Shutterstock
Bond Beter Leefmilieu en de Confederatie Bouw roepen de Vlaamse regering in een open brief op om van renovaties het speerpunt van de economische heropbouw te maken. De eis wordt ondersteund door tal van bedrijven en organisaties uit het maatschappelijke middenveld.

De brief werd ondertekend door een twintigtal organisaties en bedrijven, waaronder Agoria, VOKA, en Samenlevingsopbouw. De coalitie stelt dat de renovatiegraad aanzwengelen cruciaal is in de strijd tegen de klimaatverandering. "Slechts 3,5 procent van onze woningen voldoet aan de langetermijndoelstelling wat betreft energieprestaties. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het nodig dat we we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren", klinkt het.

De ondertekenaars doen ook enkele concrete voorstellen om de renovatiegraad te verhogen. Zo moet de Vlaamse regering een ambitieus financieringspakket en aantrekkelijk fiscaal kader voorzien om renovaties en "hernieuwbouw" te stimuleren. Tegelijk moeten er voldoende middelen voorzien worden voor de bouw en renovatie van sociale woningen en de ondersteuning van kansengroepen bij de renovatie van hun woning. "De Vlaamse overheid kan daarvoor maximaal gebruikmaken van de Europese middelen die de komende maanden zullen vrijkomen", stellen ze.

Daarnaast moet er voor elk gebouw een energieprestatiecertificaat of EPC gemaakt worden, en moet er een renovatie na verkoop verplicht worden. Dat moet dan wel gekoppeld worden aan een fiscale stimulus zoals verlaagde registratierechten. Ook moet er actieve renovatiebegeleiding voor handen zijn voor elke Vlaming, en moet er ingezet worden op de opleiding van personeel voor en toeleiding naar de bouwsector. "De werkloosheid bestrijden en vermijden dat de renovatieversnelling vastloopt op gebrek aan gekwalificeerd personeel gaan hand in hand", is de argumentatie.

Shutterstock