"Koppeling loon aan anciënniteit beperken in de tijd"

ANP XTRA
De koppeling tussen verloning en anciënniteit zou beperkt moeten worden in de tijd. Dat stellen een aantal onderzoekers van de Vlerick Business School in samenwerking met het HR-consultancybedrijf Hudson. De onderzoekers baseren zich op het feit dat de loonspanning tussen jongere en oudere werknemers in België tot de hoogste van Europa behoort. "We leven en werken ook langer. Er is dus nood aan een nieuwe loonsystematiek, gebaseerd op een mix van ervaring, prestaties en flexibele verloning".

Het is niet de eerste keer dat de kwestie van de "dure" anciënniteit in vraag wordt gesteld. De werkgevers wezen er al herhaaldelijk op dat dit oudere werknemers uit de arbeidsmarkt duwt, doordat ze te duur worden voor bedrijven. En in het federale regeerakkoord werd de ambitie geformuleerd om een nieuw loopbaanmodel te ontwikkelen waarbij meer rekening zou worden gehouden met competenties en productiviteit, dan met lineaire aspecten zoals leeftijd en anciënniteit.

De studie van Vlerick geeft de voorstanders nog wat extra munitie. Zo bedraagt de loonspanning in België tussen een 55-jarige werknemer en zijn 30-jarige collega in dezelfde functie gemiddeld 45 procent. In andere Europese landen zoals Nederland, Zweden of het Verenigd Koninkrijk is het verschil kleiner, zeggen de onderzoekers. In Nederland is een loonsverhoging meer gekoppeld aan individuele prestaties. Idem voor Zweden, waar anciënniteit zelfs totaal geen rol meer speelt.

Drie peilers

Maar louter kopiëren wat andere landen doen, is geen oplossing, vinden professor Xavier Baeten en onderzoeker Saïd Loyens van Vlerick. Ze stellen drie pijlers voor het loonbeleid voor. Tijdens de eerste jaren zou ervaring de vaste verloning moeten bepalen. "Maar er is hierbij wel een plafond nodig én een minimaal aanvaardbaar niveau van presteren", luidt het. Daarnaast pleiten ze ook voor variabele verloning op basis van individuele en collectieve prestaties, "want onderzoek toont een positief effect tussen financiële stimulans en prestaties". Tot slot pleiten de onderzoekers voor meer flexibele verloning. "De nadruk ligt daarbij niet zozeer op het financiële maar wel op andere aspecten zoals tijd, mobiliteit, opleiding of pensioen".

Tot slot pleiten Vlerick en Hudson ook voor meer flexibiliteit rond de (para)fiscaliteit van verloning. Zo zou een werknemer met zijn bonus bijvoorbeeld extra stortingen moeten kunnen doen in de groepsverzekering aan een fiscaal gunstig regime.
28 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Joris Claes

  Komt het nog wa meer pikke bij de werkmens. waarom zouden nog tot uw 67 moete werke als ge toch ni meer verdient. Beter rap de grond in.

 • Marco Maerten

  De verhouding van loon tussen CEO en arbeider tot in laagste graad moet kleiner,waarom moet een bankdirecteur 400X meer verdienen dan voltijdse poetsvrouw/man bij diezelfde bank? Dus ja,hier valt iets over te zeggen.

 • Ronny Biesen

  Buig u eens over het feit dat CEO's 50% opslag krijgen bij ING en wereldwijd miljoenen verdienen tegenover de luttel paat duizend die een werknemer krijgt. Dat kan ons meer opleveren.

 • Gino Denil

  Er bestaan in de meeste sectoren loonschalen die afgesproken werden in CAO's en die gekoppeld zijn aan leeftijd en aantal jaren ervaring.

 • René Van Halen

  Ik stel mij toch vragen bij de competentie van de Vlerick school. In een bedrijf worden arbeiders niet meer betaald als ze meer anciënniteit hebben. Meestal komen ze door het verwerven van competenties in functies met een hogere loonschaal. Misschien zal de manager, een man van in de vijftig het gemiddelde loon voor de vijfenvijftigjarigen naar omhoog trekken.