Ga naar de mobiele website
^ Top

"Kansen voor Belgische bedrijven in Myanmar"

Didier Reynders is op bezoek in Myanmar.
BELGA Didier Reynders is op bezoek in Myanmar.
Niettegenstaande de politieke hervormingen het internationaal isolement van Myanmar hebben doorbroken en de Myanmarese economie weer uitzicht op de wereld hebben gegeven, zijn de handelsrelaties met België niet erg beduidend. Myanmar voert vooral handel met grote buren, zoals China, Thailand en India.

In orde van grootte was het vroegere Birma in 2011 slechts de 148ste klant van België. Hoewel de Belgische export naar het vroeger gesloten en door een junta geregeerde land stijgt, beliep die uitvoer slechts 5,5 miljoen euro. Het ging voornamelijk om farmaceutische producten. Anderzijds was Myanmar maar de 151ste leverancier van België, voor een bedrag van 3,6 miljoen euro.

Sinds het historische bezoek van de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en sinds eind 2011 komen de grote groepen naar Myanmar terug, aldus Belgisch zakenman Luc De Waeghe, die reeds in 2006 naar het vroegere Birma is teruggekeerd. "De kansen voor Belgische bedrijven (in Myanmar) zijn reëel", beklemtoont hij.

Guy Dusselier, sinds 1995 in Myanmar actief, beaamt: "Sinds een jaar, anderhalf jaar, zijn we in een stadium waar alles verandert, een fase van versnelling".Meld een bug