“Is dit de kracht van verandering of steekt minister Loones gewoon zijn kop in het zand?”

Sander Loonens.
Benny Proot Sander Loonens.
“Is dit de kracht van verandering of steekt minister Loones gewoonweg zijn kop in het zand?” Vakbond ACV Openbare Diensten is niet opgezet met de houding van kersvers minister van Ambtenarenzaken Sander Loones (N-VA) in de onderhandelingen over de modernisering van het federale ambtenarenstatuut. Loones zou “een paar kleine toegevingen” willen doen over de verloven, maar zou voor het overige niet willen onderhandelen.

Loones nam in november het roer als minister over van zijn partijgenoot Steven Vandeput, die burgemeester wordt van Hasselt. Maandenlang hebben de onderhandelaars van het ministeriële kabinet onderhandelingen afgehouden en zijn ze elke inhoudelijke discussie uit de weg gegaan, zegt ACV. Na het aantreden van minister Loones stelde de vakbond naar eigen zeggen voor de tweede keer een lijst op van de knel- en breekpunten die met de minister uitgeklaard moeten worden, maar veel zoden zou dit niet aan de dijk hebben gebracht.

Enkel wat betreft de verloven zou Loones toegevingen willen doen, hoorde de vakbond. “Maar dit zijn geen nieuwe verwezenlijkingen, ze houden louter het behoud van de bestaande toestand in. Voor het overige weigert minister Loones nog verder te onderhandelen over al de andere boeken van de codex (waarin het ambtenarenstatuut wordt vastgelegd; nvdr) en wil hij de onafgewerkte teksten die zijn kabinetsleden opgesteld hadden integraal behouden. Onderhandelingen ten gronde hierover zijn er dus nooit geweest.”

De vakbond stelt de retorische vraag of “acht maanden dovemansgesprekken met kabinetsleden die de hete aardappels voor zich uit duwden” volstaan om de hervorming van het ambtenarenstatuut te rechtvaardigen. “Is dit de kracht van verandering of steekt minister Loones gewoonweg zijn kop in het zand?”

Liesbeth Homans.
Photo News Liesbeth Homans.

Ook kritiek op Homans
Eerder was ACV Openbare Diensten ook al kritisch voor Loones’ partijgenote Liesbeth Homans. In het dossier rond het statuut van de Vlaamse ambtenaren zijn er nog heel veel losse eindjes en ontbreekt het aan concrete afspraken, klinkt het. Als er geen overleg meer komt, zal de vakbond zich beraden over acties.

De minister onderhandelt al een tijd met de overheidsbonden over het statuut van de Vlaamse ambtenaar en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen. Dat leidde al tot vakbondsacties in september bij onder meer de sluizen en in de havens, met heel wat hinder voor de scheepvaart tot gevolg.

"We stellen vast dat er geen aanvaardbaar voorstel op tafel ligt en dat de werkgroepen zelfs vroegtijdig werden stopgezet", klinkt het bij ACV. "Resultaat: heel veel losse eindjes en geen concrete afspraken. Oké, het is een goede zaak dat het voorstel over ziektekrediet deze legislatuur niet meer zal worden doorgeduwd, maar er zijn nog veel andere pijnpunten."

Ontslagregeling
Contractuele personeelsleden krijgen volgens de vakbond bijvoorbeeld nog steeds geen verbeterde minimale arbeidsvoorwaarden. En ook de ontslagregeling blijft ACV een doorn in het oog. "Iemand die twee onvoldoendes krijgt op 20 jaar tijd kan worden ontslagen. Dat is een beperkte aanpassing van het oorspronkelijke voorstel, maar wij willen een echte ontslagbescherming voor iedereen. Voor statutaire én contractuele personeelsleden.”

“Verder vragen wij garanties dat aanwervingen gebeuren in het correcte statuut, dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt bij re-integratie én dat ook contractuele personeelsleden in beroep kunnen gaan bij een 'onvoldoende’”, klinkt het. Morgen komen de drie vakbonden in de namiddag bijeen om hun standpunt te bepalen.
11 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • jan geens

  Ik denk dat “ de bestaande toestand” dan ook al VEEL te duur is voor België en zijn niet tegenstaande super zware belastingen.

 • victor vandesande

  Het grote verschil met de prive is dat voordelen door bedrijven betaald worden en dat werknemers kunnen ontslagen worden als ze niet presteren . Bij ambtenaren worden voordelen door de gewone belastingbetaler betaakd en vastbenoemden kunnen niet ontslagen worden...

 • piet devlieger

  Begrijp ik dat goed ? Voor ACV een doorn in het oog. “Iemand die twee onvoldoendes krijgt op 20 jaar tijd kan worden ontslagen". Als je in de privé twee onvoldoendes hebt op 6 maanden mag je al opstappen. Waar zijn die eigenlijk mee bezig ?

 • Peter Buyck

  De vakbond onderhandelt inderdaad voor HAAR leden maar met iedereen in gedachten. Heb jij een vakbond op de werkvloer? Heb je een CAO? ... Verlofdagen ambtenaren is een vorm van niet-geldelijke verloning (ze kunnen de huur er niet van betalen) om zich gelijk te stellen met de privé

 • Yannick Volders

  Er zijn vele andere werknemers die geen ambtenaar zijn die het ook slecht hebben en amper rondkomen met minder dan 1500€ netto, wanneer komt daar eens een vakbond voor op? Of handeld het acv hier enkel uit eigenbelang?