"Helft kandidaat-bouwers wil nu al bijna-energieneutraal bouwen"

Photo News
Negenenveertig procent van de mensen die een huis willen bouwen, zou dat nu al graag doen volgens de principes van bijna-energieneutraal (BEN) wonen. Die worden nochtans pas in 2021 verplicht.

Dat is vandaag gebleken bij de lancering van een nieuwe website rond bijna-energieneutraal bouwen: www.BEN-architect.be.

BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen. Een BEN-woning heeft een E-peil dat maximaal E30 bedraagt, een norm die pas in 2021 verplicht wordt. Momenteel bedraagt het maximale E-peil voor nieuwe woningen nog E60, in 2016 wordt dat E50.

De Vlaamse architectenorganisatie NAV, die de nieuwe site ontwierp, is niet verbaasd over de interesse. "Zo'n woning biedt belangrijke voordelen op het vlak van comfort, milieu, de energiefactuur, premies en belastingen", zegt NAV-voorzitter Kati Lamens. Zo krijgen BEN-bouwers onder meer een hoge premie van de netbeheerder en gedurende vijf jaar 100 procent korting op de onroerende voorheffing.

Overigens was één op de 25 woningen - of circa 500 eenheden - waarvoor in 2012 een bouwvergunning werd ingediend, al bijna-energieneutraal (BEN).

Door de ontwikkelingen rond de BEN-normen was er nood aan een portaalsite, zegt ook Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom. Zij maakte 30.000 euro vrij voor de ontwikkeling, promotie en lancering van de nieuwe site.

Het doel van de site is om particulieren beter te ondersteunen in het bouwen van een BEN-woning. Behalve algemene informatie over BEN, vinden ze er onder meer de ervaringen en projecten van BEN-voorlopers (dat zijn architecten en deskundigen die zich engageren om de BEN-norm te promoten). Sinds het Vlaams Energieagentschap het concept lanceerde, zijn er al ongeveer 550 BEN-voorlopers geregistreerd.

Momenteel staat een tiental projecten online, maar NAV verwacht dat dat snel zal oplopen, na de communicatiecampagne naar alle Vlaamse architecten die in maart volgt.