"Een cashvrij België is niet voor morgen"

BELGA
Evolueert België naar een cashvrije economie? Op (middellange) termijn wellicht wel, maar waarom gaat staatssecretaris voor de Bestrijding van fiscale fraude Elke Sleurs (N-VA) dan op het eerste zicht in tegen die tendens door de verhoging van het cashplafond. Michel Vermaerke, de topman van de Belgische bankenvereniging Febelfin, reageert.

Ons land loopt nog steeds achter qua elektronische betalingen: we moeten onder andere de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland laten voorbijgaan. Dat blijkt uit gegevens over elektronische betalingen in 2012 van de Europese Centrale Bank.

Één van de redenen dat België tot de middenmoot van elektronische betalen in de Europese Unie behoort, is dat contant betalen als een handig betaalmiddel wordt gezien in de grijze en zwarte economie. Volgens internationaal onderzoek bestaat er een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid contante transacties en het aandeel van de zwarte economie. Voor ons land wordt dat aandeel nog steeds geraamd op een astronomische zeventien procent van het bruto binnenlands product, of 61 miljard euro.

De regering-Di Rupo deed in het kader van de nieuwe antiwitwaswetgeving onder John Crombez (sp.a) een voorstel om het tij te keren: voor een aankoop mocht nog 3.000 euro maximaal in cash betaald worden. Daarvoor was dat 15.000 euro.

Elke Sleurs
BELGA Elke Sleurs

Europa beslist, België volgt

Begin december kondigde staatssecretaris voor Bestrijding van de fiscale fraude Elke Sleurs (N-VA) echter aan dat ze die maatregel wil terugschroeven: cashbetalingen in België tot 7.500 euro moeten kunnen.

Sleurs gaat daarmee in tegen de tendens van elektronische betalen en zet daarmee de sluizen voor fiscale fraude open zo luidt de kritiek. Luc Demullier, Sleurs' woordvoerder, verdedigt de beslissing: "De verhoging van het plafond voor cashtransacties kadert in een harmonisatie op Europees niveau. De vierde Europese Witwasrichtlijn legt die op € 7.500. De Belgische economie is geen eiland in de Europese economie, daarom opteert de regering in het regeerakkoord om die Europese richtlijn niet naast ons neer te leggen."

Demullier wijst er wel op dat de richtlijn nog in een ontwerpfase zit: "Als het plafond in de vierde Europese Witwasrichtlijn wordt verlaagd tot € 3.000 of zelfs tot € 0, dan zal de staatssecretaris voor Bestrijding van de fiscale fraude daar graag in volgen. Dat heeft ze ook met zoveel woorden gezegd aan de volksvertegenwoordigers, in antwoord op een vraag van sp.a-politicus Peter Vanvelthoven. Zoals u weet, maakt de sp.a in het Europees Parlement deel uit van de meerderheid en hebben de socialisten zo mee de sleutel in handen om dat plafond te verlagen."

Dat Sleurs daarmee ingaat tegen de tendens van de digitalisering van de betaaleconomie, daarop antwoordt Demullier: "Gelieve te noteren dat de staatssecretaris ook staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen is. Zoals u weet, is internettoegang niet voor iedereen even gemakkelijk bereikbaar, en zeker niet voor kansengroepen (ouderen, daklozen, sociaal zwakkeren).  De cashvrije wereld is een streefdoel, maar kan alleen bereikt worden, wanneer de digitale kloof is gedicht."

De cashvrije wereld is een streefdoel, maar kan alleen bereikt worden, wanneer de digitale kloof is gedicht

Luc Demullier, woordvoerder van Elke Sleurs (N-VA)

Unizo-belangen

Michel Vermaerke, CEO van de Belgische bankenvereniging Febelfin, reageert op Demullier met enige scepsis: "In werkelijkheid draait het argument van Sleurs om de belangen van Unizo: als België een strenger cashplafond hanteert, zullen handelaren uitwijken luidt het. Verkopers van tweedehandsauto's worden bijvoorbeeld getroffen. Maar als dat de kritiek is, dan stel ik voor om de algemene limiet op 3.000 euro te houden en een beperkte categorie van uitzonderingen te introduceren. We moeten het beleid tegen fiscale fraude aanhouden. De regering-Michel I moet een zekere coherentie aan de dag leggen en de moedige maatregel van Sleurs' voorganger Crombez te ondersteunen. Febelfin is bereid om met de staatssecretaris aan tafel te gaan zitten."

Vermaerke wil tot slot nog even de voordelen oplijsten van een economie die minder cashgericht is: "Elektronisch betalen is veiliger, kost minder en is ecologisch meer verantwoord. Ik roep de regering op om meer inspanningen te doen in die richting. Er is al een enorme inspanning geleverd door de sector, maar het kan nog beter."

"Een volledige cashvrije samenleving? Daar heb ik mijn twijfels over. Ouderen zijn het bijvoorbeeld niet gewoon om voor een digitale betaaloplossing te kiezen. Ik geloof in een less cash-society, niet in een cashless society", aldus Vermaerke.

Michel Vermaerke
BELGA Michel Vermaerke

Ik geloof in een less cash-society, niet in een cashless society

Michel Vermaerke, CEO van Febelfin