"België goedkoper dan elders in Noord-Europa"

thinkstock
Hoewel België nog steeds kampt met een zeer hoge werkgeverskost, veroorzaakt door de hoge socialezekerheidsbijdragen en het hoge marginaal tarief vanaf een relatief laag inkomen, is België nog altijd beduidend goedkoper om te leven en te wonen dan in andere rijkere Europese landen. Dat blijkt uit de vijfde Europese Salarisstudie van Deloitte. In de studie worden salariskosten, nettolonen en netto besteedbare inkomens in 19 Europese landen vergeleken.

"België eindigt, voor de tweede keer op rij, na Duitsland wat betreft levensduurte", zegt Patrick Derthoo, vennoot bij Deloitte. "De Scandinavische landen zijn dan weer, in vergelijking met vijf jaar terug, duurder geworden." De levensduurte wordt onder meer bepaald door de huisvestingskost en de kosten voor levensonderhoud. Die kosten blijven in België, in tegenstelling tot de trends in Europa, redelijk stabiel.

Daarnaast stelt Deloitte wel vast dat België blijft kampen "met een loonhandicap door de hoge sociale zekerheid in combinatie met een hoog wettelijk minimumsalaris en de verplichte automatische indexatie", zegt Derthoo. "De verlaging naar 25 procent van de werkgeversbijdrage die in het regeerakkoord staat, zou de werkgevers ongetwijfeld zuurstof geven. Uit de studie blijkt dat deze maatregel de concurrentiepositie van België wel zou versterken, maar de ranking tegenover zijn concurrenten niet onmiddellijk zou verbeteren."