"Asielcrisis dreigt huisvestingsproblemen in Vlaanderen te vergroten"

thinkstock
Het bestaande probleem van gebrek aan betaalbare woningen in Vlaanderen dreigt door de vluchtelingencrisis nog nijpender te worden. De Vlaamse regering moet daarom dringend een tandje bijsteken op het vlak van huisvesting. Dat staat in een scherpe reflectienota van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) van de Vlaamse regering.

Wat moet of kan Vlaanderen doen om de nieuwkomers kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te bieden? Dat is de centrale vraag in de reflectienota van de adviesraad.

Volgens de adviesraad is het alvast niet de bedoeling nieuwkomers "voorrang te verlenen". "Maar de komst van zoveel vluchtelingen legt wel pijnlijk bloot waar de problemen zich al langer situeren. Ze verhogen de druk op de ketel. Het zou ongepast zijn deze groep nieuwkomers de schuld te geven van bestaande tekorten", staat er.

De nota van de adviesraad is op bepaalde punten niet mals voor het Vlaamse beleid. Zo neemt de Vlaamse regering misschien wel maatregelen, maar is er geen sprake van een "gecoördineerde en een gestructureerde" aanpak.

Volgens de adviesraad moet de regering van huisvesting "de allereerste prioriteit" maken. Er is nu al een gebrek aan betaalbare huisvesting in Vlaanderen. Dat probleem zal door de asielcrisis "des te meer acuut en zichtbaar worden".

De raad pleit voor het oprichten van een huurwaarborgfonds en voor een uitbreiding van het model van de Sociale Verhuurkantoren. Verder moeten de lokale besturen meer middelen krijgen en zijn de bestaande inspanningen op het vlak van woonbegeleiding "ruim onvoldoende om aan de bestaande noden tegemoet te komen".

Bij de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) zien ze de nota als een bevestiging van hun eigen kritiek. "Huisvesting is een grondrecht en moet zeker de eerste prioriteit zijn. De nood aan betaalbare huisvesting bestaat al langer en wordt enkel acuter. Wij vragen geen voorrang voor bepaalde groepen, wij vragen gewoon dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van maatregelen om de toeganklijkheid en betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren", zegt Nathalie Debast van de VVSG aan Belga.