"55-plussers maken steeds minder gebruik van uittredestatuten”

Shutterstock
55-plussers maken in Vlaanderen steeds minder gebruik van uittredestatuten. Dat blijkt uit berekeningen van het Leuvense Steunpunt Werk. Het is volgens het Steunpunt een van de redenen waarom de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers in de periode 2011-2018 sterk steeg, van 38,9 procent naar 52,5 procent (+13,6 procent).

Het aantal werkzoekenden in het statuut van SWT (het vroegere brugpensioen) daalde van 80.368 in 2011 tot 53.435 in 2018, hetgeen overeenkomt met een daling van hun aandeel in de totale groep 55- tot 64-jarige Vlamingen van 10,1 tot 6 procent. Ook het aantal werklozen dat vrijgesteld is van een inschrijving als werkzoekende daalde in dezelfde periode van 44.569 tot 9.078, een vermindering van 5,6 tot 1 procent. De daling is onder meer een gevolg van de verstrenging van beide statuten.

De afbouw van beide stelsels zorgde er echter vermoedelijk mee voor dat het aandeel werkzoekenden met een uitkering na een voltijdse prestatie onder de 55-64-jarigen in de vermelde periode licht toenam van 2,8 tot 3,6 procent (+0,8 procent). Het aandeel niet-beroepsactieven daalde evenwel met 5,7 procent tot 36,9 procent. Meest opmerkelijk is de al vermelde stijging van de werkzaamheidsgraad met 13,6 procent.

Omdat uit de recentste statistieken evenwel blijkt dat er zich opnieuw een daling voordoet van de werkzaamheidsgraad bij de 55-64-jarigen in Vlaanderen moet er volgens het Steunpunt Werk blijvend geïnvesteerd worden in werkbare jobs voor deze groep teneinde de gerealiseerde graad bij deze groep te bestendigen. 
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • raymond van der craen

    Niet iedere bewonder in dit land wordt niet gelijk behandeld. Waarom ontvangen Jo Vandeurzen en Pieter Decrem, beiden CD&V, nog een riante uittredingsvergoeding bovenop? Eerstgenoemde ontvangt zelfs een vergoeding van meer dan 300 000 euro. Een schande als je weet hoeveel bejaarden hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen!