Welke meerwaarde bieden tak-spaarverzekeringen tegenover een spaarboekje?

Hoe langer u uw geld kunt missen, hoe meer beleggingsmogelijkheden er zijn.
Shutterstock Hoe langer u uw geld kunt missen, hoe meer beleggingsmogelijkheden er zijn.
Als u bij de bank informeert naar spaarverzekeringen, dan is de kans groot dat die meteen begrippen als tak 21, 23 en 26 op u afvuurt. Gezien de grote verschillen, loont het om op voorhand al na te gaan welke van de drie het beste bij uw persoonlijke wensen aansluit.

Tak 21: de veilige oplossing

Met de tak 21-verzekering kiest u voor een veilige oplossing. Ze biedt een gewaarborgd rendement en eventueel een winstdeelname. Vandaag schommelt het gegarandeerde rendement tussen 1% en 2,4%. Op Spaargids.be vindt u de rendementen van de voorgaande jaren terug voor meer dan 25 Belgische tak 21-verzekeringen.

Een voordeel van een tak 21-verzekering is dat de begunstigde zowel de verzekerde als iemand anders kan zijn. Het is daarbij mogelijk om een overlijdensdekking in de polis mee te nemen. Ook meegenomen is dat een tak 21 fiscaal voordeel kan opleveren in het stelsel van het pensioensparen of het langetermijnsparen.

Aan een tak 21-verzekering zijn kosten verbonden. Zo kunnen de instapkosten tot 7% oplopen. Als u intekent via Spaargids.be, is het mogelijk om die kosten gedeeltelijk of volledig vermijden. Daarnaast is er nog de premietaks van 2%, tenzij het om een pensioenspaarverzekering gaat. Tot slot is er de eindbelasting op het langetermijnsparen als u (minstens één keer) fiscaal voordeel hebt gekregen op de premies.

Wanneer u minimaal acht jaar niet aan de rekening raakt, is de opbrengst vrijgesteld van roerende voorheffing. Houd wel rekening met onroerende voorheffing op de opbrengst als u het geld vroeger opneemt. Die berekent de verzekeringsmaatschappij doorgaans op een fictief rendement van 4,75%, wat hoger kan zijn dan het feitelijke rendement. Een tak 21 is dan ook vooral geschikt als u uw geld langere tijd kunt missen.

Tak 23: voor durvers

Bij een tak 23-verzekering is het rendement niet gegarandeerd. Het hangt af van de beleggingsfondsen waaraan de polis is gelinkt. Doen die het goed, dan zult u wellicht een groter rendement opstrijken dan bij een tak 21-verzekering. Tak 23-levensverzekeringscontracten bestaan zowel zonder als met een vaste looptijd. Bij contracten zonder eindvervaldag zal de verzekeraar uitbetalen wanneer de verzekeringnemer sterft.

Wenst u uw tak 23 eerder te beëindigen dan wat is gepland, houd dan wel rekening met mogelijke kosten.

Een voordeel is dat er bij een tak 23 geen roerende voorheffing is verschuldigd, aangezien het rendement niet is gewaarborgd. Bij een tak 23-verzekering met kapitaalgarantie moet u wel roerende voorheffing betalen.

Verder is er bij een tak 23 geen eindbelasting verschuldigd. Wel moet u – net als bij een tak 21-polis – premietaks betalen. Een fiscaal voordeel kunt u bij een tak 23-oplossing alleen krijgen in het stelsel van het pensioensparen. Net als bij een tak 21 is het mogelijk om een tak 23 mee te nemen in uw successieplanning.

Spaargids.be geeft voor diverse tak 23-verzekeringen een idee van de beheerskosten, de instapkosten en de kosten die de bank aanrekent mocht u tijdens de looptijd de onderliggende fondsen willen switchen. Ook hier kunt u via Spaargids.be op de instapkosten besparen.

Tak 26: de vreemde eet in de bijt

Hoewel ook tak 26 een levensverzekeringsproduct is, zegt de term kapitalisatiecontract direct een stuk meer. Bij een tak 26 geldt het kapitalisatieprincipe, wat betekent dat de intresten op hun beurt intresten opbrengen. In tegenstelling tot bij tak 21 en 23, is er bij een tak 26-product geen verzekerd risico, geen verzekerde en geen begunstigde. Extra waarborgen, bij overlijden bijvoorbeeld, zijn dan ook niet mogelijk.

Net als een tak 21 biedt een 26-polis een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Doorgaans is er geen instaptaks. De looptijd van een tak 26 is variabel maar overschrijdt meestal de periode van acht jaar niet. Een grote troef is verder dat u geen premietaks betaalt. Wel bent u op het einde van de rit roerende voorheffing op het effectieve rendement verschuldigd. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal moet u bij een tak 26-product ook uitstapkosten betalen.

Lees ook:
- Indexering van bedragen voor sparen en beleggen
Op zoek naar de pensioenverzekering met de hoogste opbrengst
Tak21-spaarverzekering: welke kosten heeft u?

Bron: Spaargids.be
6 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • evert messiaen

  koop bitcoin in de plaats....

 • Eddy van Dorst

  Alle verzekeringen dat banken aansmeren deugen niet.Mij hebben ze 41 jaar geleden een levensverzekering aan gesmeerd.Betaal al 41 jaar 89€ per jaar.Daar heeft de staat 10´% voorschot al vanaf gerat en wou deze stoppen maar krijg dan nog geen 3000 € Ge ging deelname in de winst krijgen en een vaste intrest LEUGENS

 • jan latour

  geld omwisselen in goud en ergens in de tuin steken komt later van pas

 • jes jespers

  Integrale, daar lees je nooit iets over, spaargids volgt ze niet?, integrale is al jaaaaaren de beste, een contract is voor de rest van uw dagen, uw kapitaal en de verworven intresten zijn van u.

 • james vroman

  alles waar het woord verzekering inkomt deugt niet ...