Welke impact heeft het nieuwe erfrecht op uw nalatenschap?

nalatenschap
Shutterstock nalatenschap
Vanaf 1 september 2018 geldt het nieuwe erfrecht. Dat geeft u meer vrijheid om uw nalatenschap zelf te regelen. Had u al een testament opgesteld, dan is nu het moment om één en ander bij te sturen. Wilt u binnenkort uw erfenis plannen, dan houdt u best al rekening met de nieuwe regels.

Denk op tijd aan uw nalatenschap

Misschien vindt u het nog te vroeg om aan uw nalatenschap te denken. Toch is het geen slecht idee om al de nodige stappen te zetten wanneer u weet wie u wilt begunstigen. Dat geldt zeker als u wilt afwijken van het normale pad, waarbij uw vermogen onder uw wettelijke erfgenamen wordt verdeeld.

(Her)bekijk uw testament

Vooral als u meerdere kinderen hebt, geeft het nieuwe erfrecht meer speelruimte. Tot vandaag hangt de erfrechtelijke reserve – het deel van de erfenis dat de wet reserveert voor de rechtmatige erfgenamen – af van het aantal kinderen. Hebt u één kind, dan mag u in principe de helft van uw erfenis aan eender wie nalaten. Hebt u twee kinderen, dan kunt u slechts een derde aan iemand anders geven. Vanaf 1 september volgend jaar mag u als ouder de helft van uw vermogen nalaten aan wie u maar wenst, ongeacht de grootte van uw kroost.

Lees ook: hoeveel moet u opzij zetten voor een zorgeloos pensioen

De nieuwe wet kan daardoor voer voor discussie opleveren. Heel wat testamenten stellen vandaag dat het ‘grootste beschikbare gedeelte’ moet gaan naar pakweg de kleinkinderen. Heb u meer dan één kind en sterft u voor 1 september 2018, dan gaat automatisch een derde naar de kleinkinderen. Sterft u na die datum, dan ontstaat er onduidelijkheid. Wilde u de kleinkinderen een derde geven of het wettelijke maximum, dat vanaf 1 september 2018 de helft van de erfenis bedraagt? Voortaan kunt u dat maar beter zwart op wit in uw testament zetten.

Impact op schenkingen

Het nieuwe erfrecht heeft ook impact op schenkingen uit het verleden. Via de techniek van ‘inbreng’ moet elke erfgenaam schenkingen die zijn ontvangen ‘als voorschot op erfdeel’ bij het overlijden van de schenker ‘terug inbrengen’ voor de verdeling van de erfenis. Voor overlijdens na 1 september 2018 gelden daarbij nieuwe waarderingsregels. Vandaag moet elk kind evenveel inbrengen, ongeacht wanneer de schenking gebeurde. Maar als het ene kind een bepaalde schenking vroeger heeft gekregen dan een broer of zus – bijvoorbeeld wanneer ieder kind 10.000 euro ontving op zijn achttiende – dan moet hij of zij vanaf 1 september 2018 meer inbrengen.

Gelukkig heeft de wetgever een overgangsperiode van één jaar voorzien in verband met gedane schenkingen. Het is dus raadzaam om voor die datum even bij de notaris langs te gaan. 

Lees ook: een gezonde spaarrekening? Minstens 6 keer uw maandloon!

Overweeg een levensverzekering als alternatief

Behalve via een testament of een schenking kunt u uw nalatenschap ook ‘sturen’ via een levensverzekering. Zo vermijdt u de kosten voor het opmaken en wijzigen van een testament. Bovendien biedt een levensverzekering de mogelijkheid om de begunstigden tijdens de looptijd van het contract te wijzigen.

Een levensverzekering biedt extra voordeel bij onenigheid tussen erfgenamen. De verzekeringsmaatschappij keert immers uit op het moment van overlijden. Bij een gewone nalatenschap is het akkoord van alle erfgenamen nodig, waardoor tegoeden lang geblokkeerd kunnen blijven. Voor alle duidelijkheid: via een levensverzekering kunt u de ‘reservataire’ erfgenamen niet buitenspel zetten.

Meegenomen is verder dat een tak 21-levensverzekering een gewaarborgd rendement biedt, met eventueel een winstdeelname erbovenop. Bij veel verzekeraars ligt het rendement tussen 2 en 3%, wat een pak meer is dan het doorsnee spaarboekje. Bovendien geniet u voor betaalde premies van een belastingvoordeel van 30%. Een overzicht van meer dan 25 spaarverzekeringen met de laagste instapkosten vindt u bij Spaargids.be.

Lees ook:
Tak21-spaarverzekering: welke kosten heeft u?
Wat verandert voor uw spaargeld in 2018?
Vergeet uw fiscaal eindejaarsgeschenk niet?

Bron: Spaargids.be
48 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • tom soreyn

  Onlangs ook brief van erfenis gekregen. 65 procent gaat naar moeder staat. 2 eigendommen moeten nog verkocht worden maar de staat eist al hun volledig deel op door schatting v d eigendommen. De erfgenamen moeten het bedrag dat ze tekort komen direct ophoesten. Kan je het niet ? Geen probleem 8 procent intresten betalen en moeder staat is tevreden ...

 • philippe decock

  Erfrecht in Belgie = gelegaliseerde diefstal.

 • chantal prez

  Onlangs geërfd van een onkel. Die man heeft sober geleefd,alleen de rook van de schouw ging buiten.Niet uit gierigheid,maar uit ingebakken soberheid. Van het +- 1 miljoen ging er 560000euro naar vadertje staat! En vervolgens in de zakken van....naar Panama?

 • Gregoor Vogels

  De referentiebedragen voor de successiebedragen werden nooit aangepast ! Die moeten dringend verdubbeld worden: 2% voor bedragen tot 100.000 Euro ipv 50.000 Euro, 9% voor bedragen tot 500.000 Euro ipv 250.000 Euro en 27% boven de 500.000 Euro ipv 250.000 Euro. Die bedragen zijn al decenia niet aangepast, en dus in nadeel van de burgers!!! Politici hebben Veelal vennootschappen want die vallen buiten de successierechten aub!

 • Mario van Hecke

  Joris en Elvis,volgens jullie mag een ouder dus niets meer sparen voor zn kinderen zodat ze het een beetje beter gaan hebben in de slechte tyden die we tegemoet gaan?jullie hebben geen kids zeker.