Wat wordt duurder in 2012?

UNKNOWN
Iedereen weet ondertussen dat er vanaf 1 januari 2012 opnieuw heel wat dingen duurder worden door extra belastingen of besparingen. Wij zetten hieronder alles even op een rijtje.

Telecombedrijf Belgacom verhoogt een aantal vaste en mobiele telefoontarieven én het tarief voor vast internet met 3,41 procent. "De aanpassing stemt overeen met de stijging van de index der consumptieprijzen tussen oktober 2010 en september 2011", luidt het. Vanaf 19 januari worden ook sommige voorafbetaalde mobiele tariefplannen opgetrokken met 3,41 procent.
 
Belgacom wijst erop dat veel tarieven niet zullen worden geïndexeerd. Het tariefplan Happy Time XL bijvoorbeeld, waardoor de klant tijdens de daluren en in het weekend gratis kan bellen naar vaste en mobiele nummers in België. Ook de prijs van Belgacom TV blijft ongewijzigd. Voor sms'en of bellen in het buitenland wijzigt er evenmin iets. In de tariefplannen voor professionele klanten worden de gesprekken van vast naar mobiel goedkoper vanaf begin volgend jaar.
 
Beurstaks wordt duurder
In 2012 gaat de taks op beursverrichtingen met 30 procent de hoogte in. Daarnaast komt er een heffing op de omzetting van effecten aan toonder. Beide maatregelen vloeien voort uit het nieuwe federale regeerakkoord. Voor effecten aan toonder die in 2012 omgezet worden, komt er een taks van 1 procent. In 2013 stijgt dat naar 2 procent. De taks is niet van toepassing op effecten aan toonder die in 2012 of 2013 vervallen. De effecten aan toonder zijn al langer niet meer beschikbaar en moeten tegen 2014 omgezet zijn in 'gematerialiseerde effecten'.

Btw
De btw op betaaltelevisie stijgt van 12 naar 21 procent. Alle bestaande mogelijkheden voor de radio- of televisieontvangst zullen zo onderworpen zijn aan hetzelfde tarief.
 
Wie een beroep doet op de diensten van een notaris of deurwaarder, moet 21 procent btw betalen op diens ereloon. De regeling geldt voor de erelonen van alle aktes die de notaris verlijdt, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis en het afsluiten van een hypothecaire lening. Volgens de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) betekent dat bij de aankoop van een huis van 200.000 euro bijvoorbeeld een meerkost van 454 euro.

Postzegel 4 eurocent duurder
De prijs voor een postzegel voor een binnenlandse zending wordt 4 eurocent duurder. Bij aanschaf van tien postzegels of meer moet vanaf dan 65 eurocent per zegel betaald worden, in plaats van 61 eurocent. Bij een aankoop per stuk stijgt de prijs van 71 eurocent naar 75 eurocent.

Ook de postzegels voor internationale zendingen worden duurder. Voor zegels voor Europa stijgt de prijs bij aankoop van minimum vijf stuks van 93 eurocent naar 99 eurocent per stuk. Voor zendingen naar de rest van de wereld stijgt de prijs van de zegels van 1,10 naar 1,19 euro, bij aanschaf van minium vijf. Per stuk worden de zegels voor Europa 6 eurocent duurder tot 1,09 euro en die voor de rest van de wereld 9 eurocent, tot 1,29 euro.

Roerende voorheffing
De inkomsten van dividenden en interesten worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 21 procent. Er is ook sprake van een extra belasting van 4 procent indien de inkomsten van dividenden en interesten meer bedragen dan 20.000 euro (in dat geval dus 21 + 4 procent). De vrijstelling op spaarboekjes blijft wel bestaan en ook de interesten op de staatsbons waarop eind november kon worden ingeschreven, blijven op 15 procent.

Inschrijven voertuig
De vergoeding voor de inschrijving van voertuigen stijgt vanaf 1 januari 2012 van 20 naar 30 euro. Dat is het gevolg van een ontwerp van koninklijk besluit waarvoor de ministerraad half december het licht op groen zette.
 
Bedrijfswagens zwaarder belast
Vanaf 1 januari worden bedrijfswagens zwaarder belast. Het gaat om een van de beslissingen van de nieuwe federale regering van Elio Di Rupo. In het oude systeem wordt het belastbare voordeel voor het gebruik van een bedrijfswagen bepaald in functie van een forfaitair bepaalde afstand tussen woon- en werkplaats en de CO2-uitstoot. Dat systeem wordt omgevormd: het voordeel zal worden bepaald in functie van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig. De maatregel moet de begroting in 2012 200 miljoen euro opleveren. (belga/adv)