Wat dekt uw brandverzekering?

Shutterstock
Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel de schade veroorzaakt door brand. De uitgebreide dekking kan veel financieel leed vermijden. Spaargids.be overloopt voor u de belangrijkste punten.

U bent niet verplicht om een brandverzekering te nemen, maar een aanrader is het wel. Zonder verzekering draait u namelijk zelf op voor de schade aan uw woning of inboedel als het eens grondig fout gaat. Een paar weggewaaide dakpannen zullen u misschien niet ruïneren, maar een ander verhaal wordt het als heel uw dak wegwaait of uw huis afbrandt. Een brandverzekering kan veel (financieel) leed vermijden.

Logisch dus dat 95 procent van de gezinnen in ons land een brandverzekering heeft. Dat heeft een bijkomende reden: de verzekering is op zich niet wettelijk verplicht, maar veel banken zullen ze als verplichte voorwaarde op tafel leggen als u een lening wil. Op die manieren beschermen ze ook zichzelf tegen forse waardeverliezen. Bovendien is het in Vlaanderen sinds 1 januari 2019 wél verplicht voor huurders als verhuurders van gezinswoningen om een brandverzekering te hebben. In Wallonië geldt diezelfde verplichting al sinds 1 september 2018. In Brussel is er voorlopig nog geen verplichting.

Tip: Wil je alle brandzekeringen vergelijken? Bekijk hier het overzicht.

Overzicht: wat dekt uw brandverzekering?

Een brandverzekering betaalt niet alleen een schadevergoeding na een brand, maar ook na stormschade, waterschade en natuurrampen. Daarom is de term woningverzekering een meer accurate benaming.

Om te beginnen zijn er een aantal dekkingen die wettelijk verplicht zijn, als u toch een woningverzekering afsluit. Het gaat om de vergoeding voor materiële schade die wordt veroorzaakt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidersconflicten, botsing van een dier of transportmiddel (zoals een auto die tegen de gevel knalt), vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen (zoals overstromingen en aardbevingen). De basisdekking is bij alle verzekeraars dezelfde, al kunnen ze wel eigen accenten leggen waardoor het de moeite is om verschillende verzekeringen te vergelijkingen.

De meeste verzekeraars breiden de basisdekking nog uit met schade die wordt veroorzaakt door:
• Elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan een televisietoestel dat door overspanning kapot gaat of de inhoud van een diepvriezer die is ontdooid na een elektriciteitspanne.
Rook of roet.
Waterschade door gebroken leidingen, overgelopen dakgoten of sanitaire problemen
Glasschade, bijvoorbeeld aan de ramen of een veranda.

De woningverzekering dekt niet alleen de materiële schade aan het gebouw of de inboedel, maar voorziet ook aanvullende dekkingen voor tal van andere kosten die gelinkt zijn aan het schadegeval:

• Reddingskosten.

• Kosten die gemaakt werden om nog meer schade te vermijden. Zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een zeil over een vernield dak om waterschade te vermijden.

• De opslagkosten van goederen tijdens de herbouw van het gebouw.

• Sloopkosten van beschadigde goederen en het transport van puin.

• De huisvestingskosten wanneer een woning onbewoonbaar is.

• De expertisekosten.

De schade aan derden, bijvoorbeeld wanneer een brand overslaat naar een andere woning.

Bijkomende opties

Het is mogelijk om de woningverzekering uit te breiden met tal van optionele dekkingen (waarvoor u dan wel een hogere premie moet betalen). U kiest zelf of u die afsluit. 

Diefstalverzekering: vergoedt het verlies of de beschadiging van de inboedel door een diefstal of poging tot diefstal.
Tuinverzekering: komt tussen als er na een storm of inbraak schade is aan tuinmeubelen, waardevolle planten of gereedschap.
Verzekering voor indirecte verliezen: voorziet een tussenkomst voor bijvoorbeeld het tijdverlies, de postkosten, de administratieve rompslomp of de autokosten die het gevolg zijn van het schadegeval. Sommige woningverzekeringen voorzien een automatische verhoging van de schadevergoeding (bijvoorbeeld met 10 procent) om dergelijke kosten te vergoeden. Als de verzekeraar dat niet automatisch vergoedt, kan u daarvoor nog de optionele dekking afsluiten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Huis of appartement kopen als opbrengsteigendom: dit zijn de kosten waar u rekening mee moet houden

Brandverzekering afsluiten bij dezelfde bank als jouw woonlening: is dat verplicht?

Schade aan een huurwoning: wie is aansprakelijk?

Bronspaargids.be.