Vlaamse gezinnen verbruiken steeds minder water

UNKNOWN
Het waterverbruik is in Vlaanderen op tien jaar tijd met zowat 10 procent gedaald. Zowel het verbruik van leiding-, grond- als oppervlaktewater daalde tussen 2000 en 2009, met een opmerkelijke daling sinds 2007. Dat staat in het MIRA-Indicatorrapport 2011 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Volgens de meest recente gegevens verbruiken Vlaamse gezinnen gemiddeld 100 liter leidingwater per dag, wat dagelijks 10 liter minder is dan in 2000. Vlamingen zijn zich meer en meer bewust van de kostbaarheid van water, waardoor we ook ons gedrag aanpassen, zo meldt VMM in een mededeling. "Het laatste decennium werd het ook steeds eenvoudiger om spaarzaam om te gaan met water dankzij de inburgering van innovaties, zoals de spaarknop op toiletten en zuinigere was- en vaatwasmachines."
 
Maar ook in de industrie tekent zich een duidelijke daling af. Het totale waterverbruik bleef er tot 2006 nagenoeg constant, maar ging sindsdien met iets meer dan 20 procent achteruit. Vermoed wordt dat de financieel-economische crisis daarin een rol speelt. Het totale waterverbruik door de landbouw vertoont geen uitgesproken trend.

Watervoorraden
Volgens het rapport speelt de overheid een belangrijke rol in de daling van het waterverbruik, door een aangepast beleid van vergunningen, heffingen en sensibiliseringscampagnes. Ook de hogere prijs van leidingwater wordt als een verklarende factor gezien.
 
"Het waterverbruik gaat stapvoets de juiste richting uit, maar een hogere efficiëntie is nodig. Onze hoge bevolkingsdichtheid, intensieve industrie en landbouw op een beperkte oppervlakte zorgen ervoor dat de druk op de watervoorraden in Vlaanderen groot is. Bovendien wordt verwacht dat de kansen op ernstige watertekorten zullen toenemen door de klimaatverandering", besluit VMM.