Exclusief voor abonnees

Vereenvoudigde aangifte gewoon tekenen en doorsturen? Expert beantwoordt vragen over je belastingen

Via Tax-On-Web kan je je aangifte nog invullen tot 16 juli.
Photo News Via Tax-On-Web kan je je aangifte nog invullen tot 16 juli.
Opgelet: vergeet met het mooie weer niet dat je jouw belastingaangifte moet indienen voor 30 juni (papieren aangifte) of 16 juli (Tax-On-Web). Maar hoe begin je er eigenlijk aan? Volstaat het om je voorstel van vereenvoudigde aangifte na te lezen? Fiscaal expert Jef Wellens plaatst daar enkele kanttekeningen bij. Voor je het weet, vergeet je net die details die je al snel een aantal honderden euro’s kunnen besparen.

Hoe kan ik zelf mijn belastingaangifte invullen? Wat heb ik daarvoor nodig?

In de eerste plaats is er het verschil tussen de papieren aangifte en Tax-On-Web. Het online platform is simpelweg de handigste optie. Alle gegevens die de fiscus al bezit, zijn er al ingevuld: van lonen tot pensioensparen. Maar nog eens een snelle blik op die gegevens is zeker geen verloren moeite. In tegenstelling tot de papieren aangifte, die ten laatste op dinsdag 30 juni moet binnen zijn, moet de online aangifte gebeuren tegen – voorlopig nog altijd – donderdag 16 juli.

Je kan je op Tax-On-Web op drie manieren aanmelden:
-  Je gaat rechtstreeks met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode aan de slag. Daarvoor heb je een kaartlezer nodig.
- Inloggen kan ook via een van de toegangscodes van jouw persoonlijke ‘token’. Dat is een kaart met een lijst van 24 codes die je toegang verleent tot de e-governmenttoepassingen en de e-services van de FOD Financiën, zoals Tax-On-Web en Myminfin. Het ‘token’ kan je online aanvragen met je eID.
- Tot slot kan je ook de app Itsme op  jouw smartphone inloggen bij de digitale loketten van overheidsdiensten.

Verkies je toch de papieren versie boven Tax-On-Web, dan moet je alle inkomsten en kosten noteren naast de codes die voor jouw situatie van toepassing zijn. Zodra je die hebt overgebracht van de ‘voorbereiding van de aangifte’ naar de eigenlijke aangifte stuur je de ondertekende aangifte voor 30 juni naar het scanningcentrum van de FOD Financiën. Het adres staat op jouw aangifteformulier.

Wat staat er op het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)?

In het voorstel vind je een simulatie van de berekening van jouw belastingen op basis van de fiscale gegevens die de fiscus kent. Je vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als je een VVA hebt ontvangen, moet je dus in principe geen belastingaangifte meer indienen, tenzij je er gebreken in vaststelt.

Als de gegevens juist en volledig zijn, hoef je niets te doen. Je zal een aanslagbiljet ontvangen met jouw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel. Zijn jouw gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je het voorstel verbeteren en terugsturen naar de fiscus. Bijvoorbeeld als de gegevens van over jouw kinderen ten laste onjuist of onvolledig zijn, moet je ze aanvullen of verbeteren. Vergeet dat niet, want als je meer kinderen ten laste hebt, krijg je een belastingvoordeel.

Volstaat het om de vereenvoudigde aangifte te tekenen en door te sturen?

Hoe complex het soms ook kan zijn, Jef Wellens wijst erop dat je zelf verantwoordelijk bent voor je aangifte, ook al ontvang je zo een VVA. Vooral wanneer je een hypothecaire lening aangaat voor een woning, kan het ingewikkeld worden. “Het is belangrijk om dan alle leningsuitgaven goed te controleren”, vertelt hij. “Maar we zien daarnaast ook nog te vaak fouten bij het aantal kinderen ten laste of zelfs het aangeven van een gift. Kijk dit goed na want de eindverantwoordelijkheid blijft immers bij de belastingplichtige liggen.”

Wat doe ik als ik voor het eerst een belastingaangifte ontvang?

“Voor jongeren is het eigenlijk eenvoudig”, zegt Jef Wellens, fiscaal jurist bij Wolters Kluwer. “In het jaar waarin een jongere 18 wordt, krijgt hij of zij een 0-aangifte. Zodra de jongere begint te werken, krijgt die een VVA. De eerste keer op papier, het jaar erop digitaal. Het is uiteraard de bedoeling dat ook zij het voorstel grondig controleren.”

“Als je onder het statuut van student-zelfstandige valt, dan moet je zeker ook het tweede deel van je aangifte goed bekijken. Normaal gezien valt een jongere met een inkomen uit een studentenjob onder de belastingvrije som van 8.860 euro en betaalt hij dus geen belasting. Maar het is toch aangeraden om alles eens goed door te nemen.”

De belastingaangifte tijdens het huwelijk: wat verandert er?

Voor het jaar van het huwelijk beschouwt de belastingadministratie gehuwden in principe fiscaal als alleenstaanden. Ben je dit jaar in het huwelijksbootje gestapt, dan krijgen je en je partner allebei dus nog een apart aangifteformulier. Gehuwden moeten elk afzonderlijk de aangifte indienen waarin ze elk hun persoonlijke inkomsten vermelden. Ook de inkomsten van kinderen waarvan je het wettelijk genot hebt, moet je vermelden.

Voor de jaren die volgen, in bovenstaand voorbeeld dus vanaf het aanslagjaar 2020, na het huwelijk ontvangen gehuwden één gezamenlijke aangifte. Daarin vullen zij zowel hun persoonlijke als gemeenschappelijke inkomsten in, dus ook de inkomsten van de kinderen waarvan ze het wettelijk genot hebben. De administratie voorziet dan één aanslag, op naam van beide echtgenoten. Het huwelijksquotiënt is een fiscale maatregel die de belastingdruk verlaagt voor gehuwden en wettelijke samenwonenden die samen worden belast.

Wat is er veranderd aan de manier waarop ik winsten moet aangeven die ik gemaakt heb via aandelen?

Wie meer dan één effectenrekening  heeft, moet dat aangeven. “En dat geldt eigenlijk voor zowel de jongere als de al ‘ervaren’ belastingbetaler. Sinds vorig jaar zijn aandelendividenden vrijgesteld van personenbelasting. Voor aanslagjaar 2020, inkomsten van 2019, zijn dividenden tot 800 euro per jaar en per belastingplichtige vrijgesteld van belasting. Het maximumtarief van de roerende voorheffing is 30 procent. Zo kan je dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren. Maar je moet die 240 euro wel uitdrukkelijk aangeven, ook in het voorstel van vereenvoudigde aangifte.”

Hoeveel tijd voorzie ik best voor mijn aangifte?

Wens je aangifte te doen via de papieren versie dan start je liever nog vandaag dan morgen. Wat Tax-On-Web betreft, heb je nog tijd tot 16 juli. Reken erop dat snel een uurtje bezig bent, al verschilt dat uiteraard van persoon tot persoon en hangt het af van de complexiteit van de aangifte.

Als het me niet lukt, kan ik dan naar mijn lokaal belastingkantoor of naar een boekhouder?

Wie vorig jaar nog gebruikmaakte van de zitdagen die de fiscus organiseerde voor het invullen van de aangifte, kan nu enkel telefonisch hulp krijgen. “Ook boekhoudkantoren hebben zich door de coronacrisis anders moeten organiseren”, zegt Wellens. “De eerste maanden van de crisis ontvingen ze geen of nauwelijks klanten op kantoor. Al is dat intussen versoepeld.”

“En dat is nodig”, vertelt Wellens. “Er werd druk gespeculeerd over een eventuele verlenging van datum voor de VVA’s, maar die deadline blijft – voorlopig – onverbiddelijk 16 juli. Er zijn 700.000 nieuwe VVA’s, waarvan 113.000 aangiftes die vorig jaar nog in oktober via een mandataris zijn ingediend. Die moet de fiscus allemaal nakijken en corrigeren voor 17 juli. Veel belastingplichtigen en hun mandatarissen voelen zich zo – in coronatijden – in snelheid gepakt. Ik blijf hopen dat er alsnog een verlenging van die termijn komt. Het is, noch voor de belastingplichtige noch voor zijn mandataris, evident om alle VVA’s tijdig na te kijken en te corrigeren. Nadien een fout rechtzetten via een bezwaarschrift is omslachtig en tijdrovend.”

Onze lezers stuurden meer dan 200 vragen naar onze geldexpert Michel Maus over de belastingaangifte. Wij selecteerden de vier onderwerpen die het vaakst aan bod komen en bundelen de antwoorden in dit dossier.

Lees ook:

“Tijdelijk extra belastingen heffen om coronafactuur te betalen”: Onze geldexpert Michel Maus bespreekt oplossingen uit het verleden (+)

“De 10.000 euro die u 10 jaar geleden op uw spaarrekening zette is intussen 15 procent minder waard”: onze bankexperte vertelt wat u beter wél doet (+)

Moet je volgend jaar extra belastingen betalen op je corona-uitkering? Geldexpert Michel Maus ontwart het fiscale kluwen (+)