Vanaf welke leeftijd stapt u best in een pensioenspaarplan?

Shutterstock
De kans is vrij klein dat u later royaal van uw wettelijk pensioen kunt leven. Pensioensparen biedt een goede manier om uw huidige levensstandaard op uw oude dag te handhaven. Het advies luidt dan ook om vroeg genoeg te starten met pensioensparen.  Maar wanneer is dat dan? Om u een idee te geven, maken we een simulatie voor een bediende die vanaf zijn 35 is gestart met pensioensparen en binnenkort van zijn welverdiende rust gaat genieten.

Tijd om te denken aan pensioen

Vaak zijn het mensen midden de dertig die plots de bui voelen hangen. Ze beseffen dat ze 'nog maar' dertig jaar de tijd hebben om een extra appeltje voor de dorst bijeen te sparen voor hun pensioen.

In onze simulatie gaan we ervan uit dat onze man, die op zijn 65 met pensioen mag, startte met pensioensparen toen hij 35 was. Het loon waar we zijn pensioen op baseren, is 3.500 euro per maand, zo'n 100 euro meer dan wat de gemiddelde Vlaming verdient. Als we ervan uitgaan dat die persoon getrouwd is of wettelijk samenwoont, dan houdt hij van dat bedrag netto 2.098 euro over. De man in kwestie heeft een lange loopbaan van 45 jaar achter de rug.

De hamvraag is of 30 jaar pensioensparen - van 35 tot 65 - genoeg oplevert om nog een behoorlijk aantal jaren dezelfde financiële slagkracht te houden. Uiteraard krijgt de man ook een wettelijk pensioen. Op basis van zijn loon en 45 jaar trouwe dienst, heeft hij recht op 1.627 euro netto. In zijn specifieke geval zit er dus een kloof van 471 euro tussen zijn nettoloon en zijn pensioen.

Sparen in combinatie met belastingvermindering

Naargelang het pensioenplan zal het rendement verschillen. Kiest u voor een pensioenspaarfonds, dan hangt de opbrengst af van de prestaties van de onderliggende beleggingen. Een pensioenspaarverzekering garandeert u een minimum rendement. Via Spaargids.be krijgt u alvast een idee van de rendementen die de verzekeraars hiervoor bieden.  

Toen hij 35 was, besliste onze man om jaarlijks 800 euro te storten in een pensioenspaarverzekering met vast rendement. Op het moment van zijn pensioen heeft hij 24.000 euro aan premies gestort. Naast het gespaarde kapitaal heeft hem dat elk jaar een belastingvoordeel van 30% of 240 euro opgeleverd. Na 30 jaar komt dat neer op 7.200 euro. Ter informatie: dit jaar bedraagt het maximumbedrag dat u mag sparen 940 euro, wat resulteert in een belastingvermindering van 282 euro.

De slotsom

In onze simulatie kreeg onze man binnen zijn pensioenspaarplan een rentevoet van 2%. Het eindkapitaal dat hij uiteindelijk heeft opgebouwd, bedraagt 30.217,87 euro, met een geraamd nettorendement van 3,88%. De berekening houdt ook rekening met de taks van 8% die verschuldigd is in het jaar waarop onze man 60 werd. In onze simulatie houden we geen rekening met eventuele instapkosten, die sommige verzekeraars aanrekenen bij de start van een pensioenplan. 

In het voorbeeld heeft onze man elke maand 471 euro nodig om zijn pensioen aan te vullen tot 2.098 euro, het niveau van zijn laatste wedde. Met het kapitaal dat hij via zijn pensioenspaarplan heeft opgebouwd, 'verdient' onze man tijdens de eerste 5 jaar en 4 maanden van zijn pensioen op die manier even veel als toen hij werkte. Lang niet slecht dus, als u weet dat hij ook 30 jaar lang van een fikse belastingvermindering heeft kunnen genieten.

Indien u erop rekent - en het geluk hebt - om na uw pensioenleeftijd nog 15 jaar te leven, is het weliswaar verstandig om iets zuiniger met uw spaargeld om te springen, vroeger met pensioensparen te starten of indien mogelijk elk jaar een hoger bedrag opzij te zetten. Aangezien de wettelijke pensioenleeftijd in 2030 tot 67 jaar wordt opgetrokken, hebt u als twintiger, dertiger of veertiger bovendien twee jaar extra om te sparen. Kwestie van de zaken positief te bekijken.

Lees ook:

- Waar brengt pensioensparen het meeste op?
- Bij welke bank kunt u het best aan pensioensparen doen? 
- Regering zet het licht op groen voor extra aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Bron: Spaargids.be