Van Overtveldt: "Diamanttaks pas van kracht na fiat van Europa"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
PHOTO_NEWS Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
De diamanttaks, die zwaar onder vuur genomen wordt door de oppositie, wordt pas van kracht na groen licht van Europa. Dat verklaarde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vandaag in de bevoegde Kamercommissie bij de bespreking van het luik Financiën van de programmawet.

De regering maakt zich sterk dat de diamantsector, waarvan Antwerpen één van de wereldcentra is, meer juridische zekerheid krijgt en er een einde komt aan de oneindige reeks conflicten met de fiscus. De nieuwe regeling bestaat uit een heffing van 0,55 procent op de omzet van een bedrijf. Het mechanisme geldt enkel voor de geregistreerde groothandelaars in diamanten.

Naast de oppositie uitte ook de Raad van State ernstige reserves bij het wetsontwerp. Het nieuwe systeem zou immers voor de Europese instellingen gezien worden als staatssteun. De programmawet moet voor het zomerreces door de plenaire Kamer goedgekeurd worden. Maar de diamanttaks zou pas van kracht worden na het fiat van de Europese Commissie.

Vandaag had de oppositie andermaal heel wat kritiek op de nieuwe regeling in het voordeel van een sector die niet uitblinkt in integriteit. De socialisten drongen aan op een 'bevriezing' van dit deel van de programmawet. Maar de meerderheid wees op de noodzaak om een sector die goed is voor een omzet van 30 miljard euro rechtszekerheid te bieden. "De fiscus en de diamantairs hebben genoeg van de eeuwige discussies over de belastingsbasis", vond Veerle Wouters (N-VA). "Jullie verwarren dit debat met de grote winstmarges van juweliers op exclusieve diamanten en juwelen", zei haar partijgenoot en Antwerps schepen Rob Van de Velde.

Volgens de minister zal de staat de winnaar zijn van de operatie, aangezien de opbrengst voor de schatkist 2,5 maal hoger zal liggen dan vandaag. Hij slaagde er evenwel niet in de oppositie te overtuigen.