Van Overtveldt: "Belastingen in financiële sector zitten aan hun limiet"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
PHOTO_NEWS Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
De lasten voor de financiële sector neigen naar de limieten van het haalbare. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer verklaard. De sector zal na de invoering van de bankentaks in totaal zowat 1,4 miljard euro bijdragen aan de Schatkist, waardoor er nauwelijks nog marge bestaat voor nieuwe belastingen.

De Kamercommissie zet de bespreking voort van de fiscale maatregelen uit de programmawet. Bedoeling is dat later op de dag nog de stemming volgt. De meest in het oog springende ingrepen zijn de bankentaks, de kaaimantaks, de diamanttaks en de onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting. Bij dat laatste gelden uitzonderingen, zoals voor ziekenhuizen en intrcommunales die actief zijn rond waterdistributie.

De bankentaks bedraagt 100 miljoen euro, waarvan de banken 75 miljoen euro moeten ophoesten. De overige 25 miljoen euro is afkomstig van de verzekeringen. Van Overtveldt benadrukt dat de heffing er niet komt om het tekort op de begroting terug te dringen, maar dat de regering hiermee uitvoering geeft aan de eerste taxshift die in het regeerakkoord staat ingeschreven.

Internationale normen

De minister benadrukt dat alle financiële spelers bijdragen, ook buitenlandse banken met in ons land enkel een bijkantoor. De grote banken nemen tweederde van de taks voor hun rekening. Wel gelooft Van Overtveldt dat de sector stilaan aan de grens van de haalbare belastingen is gekomen. Hij wijst daarbij op de uitdagingen waar banken en verzekeringen voor staan, zoals op het vlak van rentabiliteit en internationale regelgeving. Het gaat daarbij om de Basel III- en Solvency II-normen.

Fractieleidster Karin Temmerman (sp.a) liet via Twitter alvast verstaan op een andere golflengte te zitten. "Gezinnen aan limiet geen probleem voor N-VA, banken daarentegen", aldus Temmerman op de microblogsite. "Wij hebben alvast de indruk dat er wel andere delen van de maatschappij aan de limieten zitten van wat ze kunnen dragen."

Over de diamanttaks blijven meerderheid en oppositie verdeeld. De taks komt neer op een omzetbelasting van 0,55 procent, die goed is voor een jaarlijkse extra bijdrage van 50 miljoen euro. Voor de meerderheid is dat meer dan het dubbele van wat de sector vandaag bijdraagt, terwijl de oppositie dat maar een mager beestje vindt. In elk geval is de opbrengst hypothetisch: de invoering is afhankelijk van het groen licht van de Europese Commissie. "We zullen uiteraard het oordeel van de Europese Commissie respecteren, zonder retroactiviteit", lichtte Van Overtveldt toe.

De opbrengst van de diamanttaks hypothetisch: de invoering is afhankelijk van het groen licht van de Europese Commissie