Exclusief voor abonnees

Tot wanneer is je kind ten laste, en wat met de kosten na een overlijden? Onze geldexpert beantwoordt lezersvragen over hun belastingbrief

Onze geldexpert beantwoordt vragen van onze lezers over hun belastingaangifte
Getty Images Onze geldexpert beantwoordt vragen van onze lezers over hun belastingaangifte
Tot wanneer mag je je kind opgeven als persoon ten laste? Geven kosten voor het ziekenfonds recht op een belastingvermindering? En wat met je aangifte als je partner is overleden? Michel Maus, fiscaal expert binnen ons geldpanel, beantwoordt vandaag de vragen die onze lezers hebben ingestuurd over hun gezinssituaties en de kosten die ze daarvoor maken.

1. Mag ik kosten voor de school van mijn kind (onder andere extra kledij, printerinkt) inbrengen bij de belastingen?

Neen, schoolkosten zijn privékosten die niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wanneer de ouders gescheiden zijn, kan de vader of moeder die onderhoudsgeld betaalt voor de kinderen die bij de andere ouder wonen schoolkosten wel deels fiscaal recupereren. Dat gebeurt dan als onderdeel van het onderhoudsgeld.

2. Hoe vul ik de kosten voor de naschoolse opvang in na onze echtscheiding? We delen ze in tweeën, vul ik dan de helft ervan in op mijn belastingformulier?

Bij fiscaal co-ouderschap mag elke ouder, onder bepaalde voorwaarden, zijn eigen kosten voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar (of 18 jaar indien het kind een zware handicap heeft), aftrekken van de belastingen. Als uw ex het volledige bedrag zelf invult dan zal u geen recht meer hebben belastingvermindering. Dit moet u dus via de echtscheidingsregeling in orde brengen.

3. Mijn dochter is afgestudeerd in juni 2019 en voltijds beginnen werken in juli. Kan ik haar nog opgeven als persoon ten laste?

Neen. Om als kind ten laste te worden beschouwd, moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
- Het kind moet  deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar,  dus op 1 januari 2020.
- De eigen netto-bestaansmiddelen van het kind mogen voor 2019 niet meer bedragen dan 3.330 euro wanneer u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, of 4.810 euro wanneer u alleenstaand bent.

Voor de personenbelasting maakt het geen verschil of u gehuwd of wettelijk samenwonend bent: wettelijk samenwonenden worden op dezelfde manier behandeld als gehuwden

4. Geven kosten voor het ziekenfonds recht op een belastingvermindering?

Premies of bijdragen die u betaalt voor uw hospitalisatieverzekering zijn niet aftrekbaar, niet als beroepskosten en niet als sociale bijdrage. Enkel de bijdrage die u hebt gestort in het kader van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen wordt aanvaard (wanneer uw ziekenfonds een extra bedrag vraagt om een deel van het tekort in de gezondheidszorg op te vangen, nvdr.).

5. Is het fiscaal interessanter om getrouwd te zijn in plaats van wettelijk samenwonend? Zo ja, waar ligt het verschil?

Voor de personenbelasting maakt het geen verschil of u gehuwd of wettelijk samenwonend bent: wettelijk samenwonenden worden op dezelfde manier behandeld als gehuwden. Dit betekent dat de beide partners weliswaar gezamenlijk worden belast. De belasting wordt wel afzonderlijk berekend op de individuele inkomsten van elke partner apart. Bij een huwelijk en wettelijke samenwoning kunnen de partners ook genieten van fiscale voordelen zoals het huwelijksquotiënt (het doorschuiven van een deel van de beroepsinkomsten naar de niet werkende of weinig verdienende partner om zo minder belastingen te moeten betalen, nvdr.) en de toekenning van een vergoeding aan de meewerkende echtgenoot. Ook de woonbonus kan worden geoptimaliseerd.

Begrafeniskosten kunnen niet fiscaal in mindering worden gebracht van de personenbelasting maar wel in het kader van de erfbelasting

6. Mijn echtgenoot is overleden in 2019. Moet ik een gemeenschappelijke of een individuele aangifte indienen?

Bij een overlijden van een gehuwde of wettelijk samenwonende partner moeten in het jaar van het overlijden twee aangiftes worden ingediend: een eerste op naam van de langstlevende partner en een tweede op naam van de nalatenschap van de overleden partner. De langstlevende partner moet in de eigen aangifte aanduiden of er wordt gekozen voor een gezamenlijke aanslag op beide aangiften (code 1012 ) of voor een individuele aanslag (code 1013).

7. Bij de nalatenschap van mijn oom, zonder geld of schulden, hebben mijn broer en ik mee de begrafenis betaald. Ieder heeft een aparte gedeelde factuur voor deze onkosten. Kan ik deze inbrengen op mijn belastingbrief?

De begrafeniskosten kunnen niet fiscaal in mindering worden gebracht van de personenbelasting. Dit zijn wel aftrekbare kosten in het kader van de erfbelasting. Daarvoor ontvangt u een apart aanslagbiljet.

U stuurde maar liefst meer dan 200 vragen naar Michel Maus over uw belastingaangifte. Wij selecteerden de vier onderwerpen die het vaakst aan bod komen:
- Vastgoed
- Gezin
- Bankieren, sparen en beleggen
- Werk

Woensdag in ons Geld-dossier: werkexpert Stijn Baert bespreekt de moeilijkheden die de huidige generatie studenten te wachten staat op de arbeidsmarkt.

Lees ook:

Haal dit jaar het meeste uit uw belastingaangifte: waar kunt u geld besparen? (+)

Econoom Geert Noels: “Hogere belastingen zullen Vlaanderen hard raken” (+)

De Croo: “Controleer altijd je vooraf ingevulde belastingaangifte”