Gezinsbudget

Gesponsorde inhoud

Thuis door ziekte of ongeval? Dit zijn de gevolgen voor jouw inkomen!

Bedienden die ziek worden, hebben in ons land vanaf hun eerste dag ziekteverlof recht op een gewaarborgd loon. Arbeiders zijn nog altijd minder goed af.
Arbeiders worden bij ziekte nog altijd minder vergoed dan bedienden.
Shutterstock Arbeiders worden bij ziekte nog altijd minder vergoed dan bedienden.

Wat moet je doen?

Werk je als bediende en val je uit door ziekte of een ongeval? Dan betaalt de werkgever je de eerste maand gewoon verder. Dat gebeurt niet automatisch. Je moet zelf onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen. Dat kan telefonisch, per mail, via een collega,… Je arbeidsreglement vertelt hoe je best te werk gaat.

De meeste werknemers zullen ook een medisch attest moeten indienen om hun arbeidsongeschiktheid te bewijzen, normaal binnen de 2 werkdagen. Soms is de termijn korter of langer – ook die info vind je in je arbeidsreglement.

Heb je geen zin om te bellen of naar de dokter te lopen? Dan kan je werkgever weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen waarop je niet in orde bent. Hetzelfde gebeurt als je een controle door de controlearts weigert.

Wat als je lang ziek bent?

Tot zo ver is het redelijk eenvoudig. Een stuk ingewikkelder wordt het wanneer je voor langere tijd moet thuisblijven. Dan val je terug op een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering is lager dan je gewone loon.

Werknemers met een statuut van bediende en een contract dat minstens drie maanden loopt, vallen pas na 1 maand arbeidsongeschiktheid terug op het ziekenfonds. Zit je als bediende nog in je proefperiode of heb je een contract van minder dan drie maanden, dan val je al na 2 weken terug op het ziekenfonds.

Wat als je arbeider bent? 

Op sommige vlakken is het statuut van bediende en arbeider al gelijkgeschakeld. Maar langdurige ziekte is daar niet bij. Om te beginnen moet je als arbeider minstens een maand in dienst zijn om aanspraak te maken op die eerste maand gewaarborgd loon. Op de koop toe krijg je enkel de eerste zeven dagen van je afwezigheid het volledige loon uitbetaald. Van dag 8 tot 14 val je terug op 85,8% van je loon, van dag 15 tot 30 wordt dat 85,8%. Niet de werkgever, maar de ziekteverzekering betaalt daarvan het grootste deel.

Na 1 maand vallen arbeiders, net als bedienden, volledig terug op een uitkering door het ziekenfonds. Zoals gezegd is die lager dan je loon. Net daarom sluiten mensen soms zelf een verzekering af om dat inkomensverlies na ongeval of ziekte bij te passen.

Een ziekte-uitkering is bijna altijd lager dan je loon. Hetzelfde geldt voor een werkloosheidsuitkering. Intussen blijven de rekeningen wel binnenkomen. Om die kloof te dichten, biedt AG Insurance de VIVAY Maandbudgetverzekering aan. Die voorziet een vast maandelijks bedrag gedurende max. 6 maanden voor mensen die onverwacht werkloos worden, invalide worden of overlijden.

Dit gaat om de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van uw overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

Om je rekeningen te helpen betalen bij een zware tegenslag, biedt VIVAY by AG Insurance de Maandbudgetverzekering aan. Die voorziet een maandelijks vast bedrag gedurende een bepaalde periode voor mensen die onverwacht werkloos worden, invalide worden of overlijden. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt.

Meer info? Klik hier

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. Om je rekeningen te helpen betalen bij een zware tegenslag, biedt VIVAY by AG Insurance de Maandbudgetverzekering aan. Die voorziet een maandelijks vast bedrag gedurende een bepaalde periode voor mensen die onverwacht werkloos worden, invalide worden of overlijden.

Meer info? Klik hier voor meer info.

Dit gaat om de Maandbudgetverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je vaste kosten te dekken. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van uw overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je overeenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
6 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Alain Van Melkebeke

  Awel Jan dat vind ik ronduit schandalig Denk dat je de verkeerde nationaliteit hebt nl Belg

 • jan verstrepen

  Ik als ambtenaar ben na 22 jaar werken op pensioen gezet wegens een ongeneeslijke ziekte en moet het maandelijks stellen met 720 euro.

 • Cooks Roy

  Je kunt beter Mohamed heten en als "vluchteling" hier binnenvallen. Inkomsten en in de meeste gevallen logies verzekerd en je hoeft er zelfs niets voor te doen. De kleine zelfstandigen moeten hun plan maar trekken. Dát is België.

 • Romain Nolf

  Ik ben ook altijd zelfstandig geweest, je mag niet ziek worden of een accident tegenkom, enige oplossing is een goede verzekering en ik had vroeger ook een groepsverzekering afgesloten ! En al die vreemde die hier binnen komen hebben geen klop gedaan en krijgen geld ? Werk maar rustig verder arm België .

 • Guy Joris

  Sparen,sparen en nog eens sparen