Taxshift in eerste plaats naar btw

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt.
PHOTO_NEWS Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt.
De langverwachte taxshift waar de federale regering volgende maand aan begint, zal de lasten in de eerste plaats moeten verschuiven van arbeid naar consumptie, en dan pas naar milieuvervuiling en vermogen. Qua omvang is een verschuiving van 5 miljard euro "geen dwaas idee", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt vandaag in een interview met De Tijd.

Voor het eerst schetst hij de contouren van de taxshift die vorig jaar centraal stond in het vakbondsprotest tegen de federale regering-Michel. Van Overtveldt wil zich nog niet vastpinnen op wat precies uit de bus zal komen, al is het maar omdat hij ervan uitgaat dat veel partijen in de regering veel water bij de wijn moeten doen. Maar hij zegt er als minister van Financiën wel over te willen waken dat het compromis dat uit de bus komt economisch "de baan houdt".

Van Overtveldt verkiest hogere lasten op consumptie omdat die een stabielere bron van inkomsten zijn dan extra lasten op vermogen of milieuvervuiling. "Je mag er gif op innemen dat die leiden tot een wijziging van het gedrag, waardoor de ecologische doelstellingen worden gehaald, maar er op termijn geen inkomsten meer zijn."

Hij schaart zich achter de conclusie van de OESO dat België bijzonder veel uitzonderingen telt op het btw-tarief van 21 procent. "Ik ben onder de indruk van de lange lijst uitzonderingen."

Sp.a: Dit treft opnieuw gewone gezinnen

Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) is geen voorstander van het voorstel omdat die vooral de gewone gezinnen zal treffen. Bovendien wijst Vanvelthoven erop dat de binnenlandse consumptie in ons land eerder aan de magere kant ligt. Een btw-verhoging zal dat fenomeen nog versterken, aldus het oppositielid.

BELGA

Groen wil bijdrage hoogste vermogens

Ook Groen vindt dat de ruggengraat van een tax shift moet bestaan uit een eerlijke bijdrage van de allerhoogste vermogens. De oppositiepartij vindt het positief dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een tax shift van 5 miljard euro niet afwijst en daarbij oog heeft voor vermogens en vervuiling, maar noemt de verschuiving naar btw "een verouderd recept".

De lasten op arbeid in de eerste plaats verschuiven naar consumptie, dreigt ook volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci opnieuw de gewone gezinnen te treffen. "Een harmonisering is mogelijk, maar dat is niet de meerwaardebelasting die de Oeso vraagt. Het riskeert bovendien de prille heropleving van de economie te fnuiken. Vanovertveldt zou beter beginnen bij een vermogenswinstbijdrage, eerder dan de btw voor iedereen op te trekken", zegt Almaci.

Ze vraagt de minister ook een tijdspad. Almaci vreest dat de N-VA'er, "door de vermogenswinstbelasting slechts als derde fase te programmeren", het dossier op de lange baan probeert te schuiven. "Faseren is een klassieke truuk in de Wetstraat: wie wil dat iets nooit gebeurt, zegt dat hij het 'later' zal doen", luidt het. "Als CD&V deze fasering aanvaardt, dan doet de partij van Wouter Beke mee aan het begraven van de echte en volledige taxshift".

In CD&V-kringen valt te horen dat was afgesproken dat het debat binnen de schoot van de regering zou plaatsvinden en dat dit niet in overeenstemming daarmee is.

Verschuiving naar btw is een verouderd recept

Meyrem Almaci