Stroomfactuur wordt 35 euro duurder; gasfactuur 17 euro goedkoper

PHOTO_NEWS
De elektriciteitsfactuur voor een doorsnee Vlaams gezin zal vanaf 1 januari gemiddeld 35 euro stijgen. De aardgasfactuur zal gemiddeld 17 euro dalen. Dat meldt de Vlaamse energieregulator Vreg.

Reden voor de duurdere stroomfactuur en lagere aardgasfactuur zijn de zogenaamde historische saldi: kosten van de distributienetbeheerders uit het verleden die verkeerd werden ingeschat, in het bijzonder door het enorme succes van zonnepanelen.

De Vreg heeft nu beslist de wegwerking van die saldo over vijf jaar te spreiden. Een eerste voorschot van 20 procent wordt in 2016 doorgerekend. "We schatten dat voor een doorsnee gezin de factuur voor elektriciteit op jaarbasis hierdoor gemiddeld stijgt met 35 euro. Voor aardgas daalt de factuur met gemiddeld 17 euro." De eigenlijke factuur is afhankelijk van netgebied tot netgebied en van het verbruik.

De beslissing van de Vreg volgt na een openbare raadpleging. De Vlaamse regulator had eerder al een simulatie gemaakt wat de doorrekening zou kosten over drie, vijf of tien jaar. Uiteindelijk is gekozen voor vijf jaar, ook al omdat de saldi ontstaan zijn in vijf jaar (2010-2014). Enerzijds wou de Vreg niet dat er een tarievenschok zou plaatsvinden, door alles op korte termijn door te rekenen. Anderzijds mag de doorrekening ook niet te lang op zich laten wachten. Dat zou enkel maar de financieringkost opdrijven.

Niet alleen de factuur van de gezinnen verhoogt. Ook voor de bedrijven is dat het geval. "We schatten dat voor een bedrijf op middenspanning met een jaarverbruik van 50.000 kWh de factuur voor elektriciteit op jaarbasis gemiddeld stijgt met 158 euro. Voor een bedrijf met een jaarverbruik gas van 290.750 kWh daalt de factuur met gemiddeld 140 euro", luidt het.

Overigens gaat het maar om voorschotten. De definitieve saldi uit het verleden zijn immers -wegens erg complex- nog niet berekend. De Vreg wou daar evenwel niet op wachten en al een eerste indicatie geven.