Kindzorgverzekering

Gesponsorde inhoud

Stop je tijdelijk met werken voor een ziek kind? De RVA geeft een uitkering (maar veel is het niet)

Je kind dat plots heel ziek wordt: het is de ultieme nachtmerrie van elke ouder
Shutterstock Je kind dat plots heel ziek wordt: het is de ultieme nachtmerrie van elke ouder

Je kind dat plots heel ziek wordt: het is de ultieme nachtmerrie van elke ouder. In de eerste plaats omwille van het fysieke leed en de onzekerheid. Maar ook de financiële kant kan voor kopzorgen zorgen.

10 dagen familiaal verlof

Een ziek kind geeft geen recht op betaald klein verlet op het werk. Je hebt in zo’n geval wel het recht om afwezig te blijven om dwingende redenen, het zogenaamde familiaal verlof. Ook bij een onvoorziene hospitalisatie van je kind kan je dat familiaal verlof opnemen. Let wel: je moet dit wel kunnen bewijzen aan je werkgever. Bovendien ontvang je voor deze afwezigheidsdagen ook geen loon. Als je voltijds werkt, is dit familiaal verlof trouwens beperkt tot maximaal tien werkdagen per jaar.

Langer ziek? Tijdelijk stoppen met werken

Valt je kind voor langere tijd ziek of wordt het wekenlang in het ziekenhuis opgenomen, dan heb je het recht om je arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen om je kind te verzorgen. Zo’n schorsing is beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt. Je moet deze onderbreking ook opnemen in periodes van minimaal 1 en maximaal 3 maanden.

Ook een deeltijdse vermindering van de prestaties behoort tot de mogelijkheden. Dit kan maximaal voor een periode van 24 maanden per patiënt. Opgepast: in een KMO met minder dan 10 werknemers is zo’n deeltijdse schorsing niet mogelijk. Een voltijdse kan wel.

Alleenstaande werknemers zijn een geval apart. Als hun zieke kind jonger is dan 16 jaar, dan kunnen zij een volledige schorsing tot 24 maanden en een deeltijdse vermindering tot 48 maanden aanvragen.

1 of 2 weken kan ook

In minder ernstige gevallen is zo’n lange werkpauze niet nodig. Wil je enkel verlof opnemen om je minderjarig kind te verzorgen tijdens of vlak na een hospitalisatie, dan kan je gelukkig ook afwijken van de minimumduur van 1 maand voor een volledige schorsing van het arbeidscontract. In dat geval blijf je één week volledig afwezig van het werk. Die week kan nog eens verlengd worden met één week extra.

Een beetje compensatie

Werknemers kunnen bij de RVA een uitkering aanvragen voor de periodes waarin ze hun arbeidsovereenkomst schorsen. Het bedrag hangt af van de leeftijd. Gemiddeld ontvangt een werknemer onder de 50 jaar zowat 730 euro per maand, voor een voltijdse onderbreking van het arbeidscontract. Zo’n bedrag maakt het inkomensverlies maar voor een klein stukje goed. Wil je een betere compensatie, dan zal je gebruik moeten maken van een verzekering. Zo bestaat er tegenwoordig de Kindzorgverzekering van AG Insurance die tussenkomt als een kind ernstig en langdurig ziek wordt.

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. AG Insurance biedt sinds kort de Kindzorgverzekering aan, voor als je kind (tot en met 17 jaar) minimum 21 opeenvolgende dagen niet naar school of naar de crèche kan. Je krijgt dan een vast maandelijks bedrag gedurende max. 6 maanden. 

Meer weten? Klik hier

Dit gaat over de Kindzorgverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en eventueel door je tussenpersoon verkocht. Ze voorziet een tussenkomst maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar en maximaal 24 maanden over de gehele looptijd van het contract als je kind minstens 21 opeenvolgende dagen niet aanwezig is geweest op zijn kinderopvang of school. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico, zoals bv. het gebruik van verdovende middelen, alcoholisme, verslaving, enz; de actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen door het verzekerde kind. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Karine Roeland

    Eerst iedereen verplichten om te gaan werken, want huismoeder is geen beroep, liever een vreemde die op je kinderen past en nu allerlei 'oplossingen 'zoeken zodat je toch thuis kan blijven bij je kind. Huismoeder is onbetaald, waarom dan een uitkering geven aan 'werkende' moeders die thuisblijven bij een ziek kind?

  • Jules Steenwinckel

    Beter iets dan niets !