Sluipverkeer vrachtwagens neemt toe: kilometerheffing uitgebreid naar gewestwegen

Een scanner controleert of een vrachtwagen zijn kilometerheffing betaald heeft.
Frank Eeckhout Een scanner controleert of een vrachtwagen zijn kilometerheffing betaald heeft.
De kilometerheffing voor vrachtwagens zal worden uitgebreid van de Vlaamse snelwegen naar gewestwegen. Voor zes gewestwegen zal de tol op vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton al vanaf 1 januari 2018 gelden. Uit onderzoek is gebleken dat het sluipverkeer van vrachtwagens op 73 trajecten is toegenomen na de invoering van het systeem.

De beslissing komt er na een grootschalige evaluatie door het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat op 451 trajecten in Vlaanderen tellingen heeft gedaan. Die werden vergeleken met nulmetingen die voor de invoering waren uitgevoerd. Het effect van de kilometerheffing werd daarbij maximaal geïsoleerd van andere factoren als wegwerkzaamheden of de inplanting van nieuwe bedrijven.

Significante stijging

Op 73 trajecten - een zesde van de bestudeerde tracés - werd een "significante stijging" van het vrachtverkeer vastgesteld. "Die kan niet door normale factoren verklaard worden en moet dan ook worden gelinkt aan de kilometerheffing", schrijft het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken nog volgens De Standaard.

Tolheffing

Voor zes trajecten is meteen besloten om de tolheffing uit te breiden. Op de 67 andere tracés zijn alternatieve ingrepen mogelijk, zoals een omleiding of aanpassing van de infrastructuur, of zou tolheffing geen goed idee zijn: het vrachtverkeer zou naar nog lagere wegen kunnen verschuiven en recht door woonwijken of schoolbuurten lopen.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) stelt het rapport vandaag voor in de commissie Mobiliteit.