Rutten: "Wie over eerlijke belastingen praat, moet over lagere belastingen praten"

BELGA
Open Vld wil binnen de regering vooral werk maken van een verlaging van de personenbelasting. Dat heeft partijvoorzitster Gwendolyn Rutten vanavond gezegd op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld. "Wie over eerlijke belastingen praat, moet volgens ons over lagere belastingen praten, in de eerste plaats voor wie werkt en welvaart creërt".

Voor de deur van de Open Vld-nieuwjaarsreceptie in de Brusselse gemeente Vorst protesteerde een twintigtal militanten van de christelijke vakbond ACV. Ze vragen dat de regering werk maakt van een vorm van vermogensbelasting, die de in tijden van besparingen gevraagde inspanningen "evenwichtiger" en "rechtvaardiger" zou moeten verdelen.

Rechtvaardigheid

Maar de Vlaamse liberalen willen dat de belastingen eerst en vooral verlaagd worden. "Er is nog nooit economische groei gecreëerd met een pleidooi voor meer belastingen", zei Rutten in haar toespraak. "Wij zullen er in de regering voor zorgen dat er een fiscale hervorming komt die de personenbelasting verder verlaagt, zodat u netto meer overhoudt".

"En ja, die fiscale hervorming zal ons belastingstelsel ook rechtvaardiger maken. Afgunst staat niet in ons woordenboek", zei Rutten ook . Ze voegde eraan toe dat het voor liberalen ook niet kan dat "enkelingen" met fiscale spitstechnologie, met een destructieve speculatiedragng of door gaten in het internationale netwerk te misbruiken hier geen belastingen betalen", een verwijzing naar de kaaimantaks die er zou moeten komen. 

De woorden "vrijheid" en "vooruitgang" liepen als een rode draad door de speech van Rutten. Volgens de Open Vld-voorzitster staan die waarden sterk onder druk. "Angst en vrijheid zijn keerzijden van dezelfde medaille. Een aanslag die ons angstig maakt, neemt ons vrijheid en vooruitgang af", zei ze, voor de zowat duizend aanwezige partijleden.