Pensioenminister: "Slechts 1 op de 10 zal werken tot 67"

"Niet iedereen zal in de nieuwe pensioenregeling tot 67 jaar moeten blijven werken". Dat zegt minister van Pensioenen Bacquelaine.
BELGA "Niet iedereen zal in de nieuwe pensioenregeling tot 67 jaar moeten blijven werken". Dat zegt minister van Pensioenen Bacquelaine.
"Een grondige hervorming van de huidige pensioenregeling is onvermijdelijk", zo laat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) horen aan Het Belang Van Limburg. Dat betekent volgens hem echter niet dat iedereen na de wijziging ook effectief tot 67 jaar zal moeten werken. "Slechts één op de tien Belgen zal tot die leeftijd aan de slag blijven".

Ook al maakte geen enkele partij in hun verkiezingsprogramma melding van een verhoging van de wettelijk pensioenleeftijd naar 67 jaar, toch is die optrekking nu onvermijdelijk. Dat zegt minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. "De geesten zijn tijdens de onderhandelingen geleidelijk geëvolueerd door de cijfers die ik voorlegde."

De cijfers

Drie cijfers bleken daarbij in het bijzonder van groot belang: de gemiddelde Europese pensioenleeftijd, de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers en de totale uitgave aan pensioenen.

"De gemiddelde leeftijd waarop wij met pensioen gaan is 59 jaar, in Europa is dat 63 jaar. Het aantal 55-plussers dat bij ons nog aan de slag is, bedraagt ongeveer 41 procent. Dat is het laagste cijfer binnen Europa. Neem daar nog eens bij dat de totale pensioenuitgaven jaarlijks stijgen met zo'n 1,5 miljard euro, en je ziet het probleem", laat Bacquelaine horen.

Iedereen die ontkent dat een grondige pensioenhervorming nodig is, is onverantwoord bezig

Daniël Bacquelaine, minister van Pensioenen

Slechts tien procent blijft tot 67 jaar

"Maar", zo laat de minister van Pensioenen nu dus horen, "niet iedereen zal ook effectief tot 67 jaar aan de slag moeten blijven." Momenteel werkt slechts tien procent van de Belgen tot 65 jaar. Ook na de hervormingen zal dat volgens MR zo blijven. Vanwaar deze redenering?

Ten eerste omdat het ook in de nieuwe regeling mogelijk blijft om op 63 met vervroegd pensioen te gaan. Daarnaast kunnen ook mensen met een zogenaamd 'zwaar beroep' vroeger afzwaaien. Wat onder de term 'zwaar beroep' valt, zal in de komende jaren wel herzien worden. "Niet alle beroepen die nu op de lijst staan, zijn ook werkelijk zware beroepen. Ik denk bij die term wel aan fysiek zware beroepen zoals dakwerker, nachtarbeider of aan beroepen waarbij men permanent beschikbaar moet zijn." Ook een job in het onderwijs kan volgens Bacquelaine onder die noemer gecategoriseerd worden.

Ten slotte kunnen ook mensen die er al bijzonder lange loopbaan opzitten hebben, aanspraak maken op vervroegd pensioen. "Ook zullen er altijd mensen zijn die omwille van ziekte of andere redenen hun werk niet tot 67 jaar kunnen blijven opnemen", aldus Bacquelaine.