Pensioendebat na zestien uur opgeschort, meerderheid stemt in met hoorzittingen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.
BELGA Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.
In de bevoegde Kamercommissie is een punt gezet achter het debat over de pensioenhervorming. De leden hebben meer dan zestien uur samengezeten. De algemene bespreking van het wetsontwerp is rond, maar de artikelsgewijze bespreking is uitgesteld tot volgende week.

De fractieleiders van de meerderheids- en oppositiepartijen bereikten gisterenmiddag geen akkoord over de pensioenhervorming. Die verhoogt de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2030 naar 67 jaar. De leeftijd waarop men zijn vervroegd pensioen kan opnemen, verhoogt naar 63 jaar, en de loopbaanvoorwaarde naar 42 jaar.

De oppositie wou de stemming uitstellen en drong aan op een uitgebreid debat en hoorzittingen met experten. Volgens de meerderheid zijn dat enkel vertragingsmanoeuvres. Ze beslisten gisteren de snelheid opnieuw op te drijven.

Gisterenmiddag om 15 uur werd de behandeling van het wetsontwerp in de commissie voortgezet. Zestien uur later werd vanochtend een punt gezet achter het debat. De algemene bespreking is afgerond, maar nadien ontstond opnieuw een proceduredebat over de artikelsgewijze bespreking. Meerderheid en oppositie raakten het uiteindelijk eens om die bespreking voor volgende week te houden, na een dag van hoorzittingen met experten.

Nog voor het zomerreces goedgekeurd

Volgende week maandag zullen de sociale partners en enkele pensioenexperten gehoord worden, in totaal een zestal. Daags nadien volgt de artikelsgewijze bespreking en de stemming in de Commissie.

De plenaire behandeling start de week nadien, op 8 juli. De oppositie kan dan eventueel nog amendementen indienen en daarover advies vragen van de Raad van State, waarna dan de finale stemming kan volgen. "Die timing laat alvast vermoeden dat dit nog voor het zomerreces goedgekeurd kan worden", klinkt het bij pensioenminister Daniël Bacquelaine.

Bij de oppositie - die beloofde niet te zullen filibusteren en geen tweede lezing te zullen vragen - reageert men tevreden dat het "alsnog tot een kwaliteitsvolle bespreking zal komen". "De oppositie heeft uit de brand kunnen slepen dat het debat ernstig gevoerd wordt", zei parlementslid Wouter De Vriendt (Groen) na afloop van de gesprekken op Radio 1. "De meerderheid wou dit forceren in één nacht, wat de kwaliteit niet ten goede komt. Zeker wanneer het gaat om een dossier als pensioenen, iets wat een impact heeft op het leven van zo veel mensen."

Ook sp.a'er Hans Bonte is blij dat er meer tijd komt voor debat én hoorzittingen. Dinsdagmiddag werd het voorstel om een beperkt aantal experten te horen immers nog weggestemd door de meerderheid.

Toch blijft de socialist zich storen aan de manier van werken. Niet in het minst omdat minister Bacquelaine voor het jaareinde ook rond hoopt te zijn met de discussie rond de zware beroepen, voor wie er alsnog uitzonderingen zouden komen op de algemene pensioenregeling. "Daarmee vervalt zijn argument van urgentie, want dan zijn al meteen aanpassingen nodig aan de wet", hekelt Bonte.

Op het kabinet-Pensioenen ziet men dat anders. "Het klopt dat het pensioencomité (met de sociale partners, red.) de discussie over de zware pensioenen zal voeren", klinkt het. "Maar er is doorlopend nieuw wetgevend werk nodig. Deze wet - die de pensioenleeftijd in 2030 op 67 jaar brengt - zal blijven bestaan, ook al volgen later nog beslissingen over de zware beroepen."

Voor deze week zit het commissiewerk er in elk geval op. Na een marathonzitting van bijna zeventien uur kon commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne de vergadering om iets voor 8 uur afronden en de parlementsleden naar bed sturen. In principe worden zij om 14.15 uur alweer in het parlement verwacht voor de plenaire vergadering over de begrotingscontrole.

Wouter De Vriendt (Groen).
BELGA Wouter De Vriendt (Groen).