Oppositie blijft zitten met vragen over fiscale regularisaties

Peter Vanvelthoven (sp.a).
BELGA Peter Vanvelthoven (sp.a).
Oppositiepartijen PS en sp.a blijven met vragen zitten bij de instructie van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) over de behandeling van laattijdig aangegeven inkomsten waarop geen belastingen werden betaald. Zo liggen de belastingverhogingen in de instructie volgens de socialisten lager dan wat in de wet voorzien is. "Als je de wet analyseert, heb ik toch stellig de indruk dat de instructie daar tegen ingaat", zei Peter Vanvelthoven (sp.a).

De oppositie had er eerder op aangedrongen dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de instructie aan het parlement zou overmaken. Eerst stond hij daar weigerachtig tegenover, maar vandaag kreeg de bevoegde Kamercommissie de tekst dan toch.

Die deed bij sp.a en PS de wenkbrauwen fronsen. Ze wijzen er daarbij op dat voor beroepsinkomsten en btw de extra belastingverhoging lager ligt dan wettelijk voorzien. Ahmed Laaouej (PS) en Peter Vanvelthoven (sp.a) benadrukten dat het aan het parlement toekomt te stemmen over belastingstarieven. "Respecteert deze instructie de wet?", wilde Laaouej weten.

BBI-topman Frank Philipsen, die naar de Kamer kwam afgezakt, sprak tegen dat de instructie in handen is gekomen van fiscale advocaten. Wel kan het dat hen in functie van een specifieke case een tarief is meegedeeld, aldus Philipsen, die onderstreepte dat nergens in de tekst te lezen valt dat een strafrechtelijke vrijgeleide wordt gegeven.

Witwascel

Sinds het bekendmaken van de instructie is volgens de directeur-generaal sprake van grosso modo 400 dossiers. Hij benadrukte ook dat als de fiscale controleurs aanvoelen dat iets niet koosjer is op het vlak van witwassen, ze verplicht zijn dat te melden aan de witwascel.

Wat de tarieven betreft, zei Philipsen dat rekening wordt gehouden met de aard en de ernst van de overtreding, en dat ook de proportionaliteit in acht wordt genomen. Ook stelde hij dat, als de diensten merken dat er una via overleg nodig is met het parket, dat ook effectief gebeurt. Vanvelthoven liet alvat horen dat de piste van de proportionaliteit wat hem betreft niet correct is.