Ook in Nederland woedt debat over hogere lasten op vermogens

Thinkstock
Net als in België steekt ook bij onze noorderburen het debat over hogere lasten op vermogens de kop op. Arbeid en consumptie worden immers zwaarder belast, terwijl vermogens er relatief ontzien blijven. Met de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van pensioenpremies beloont de overheid bovendien renteniersgedrag, argumenteert econoom Bas Jacobs in de Volkskrant.

Uit cijfers van de Oeso blijkt dat de belastingen op vermogens in Nederland weliswaar op het Oeso-gemiddelde liggen, maar toch een stuk lager dan in diverse andere West-Europese landen. Belastingen en premies leverden de schatkist vorig jaar ongeveer 240 miljard euro op, maar belastingen op vermogens, vermogensinkomsten en erfenissen waren goed voor slechts 10 miljard. Zowat 1,7 procent dus, aldus Jacobs.

De oprukkende vergrijzing zet echter extra druk op de ketel. "De daarbij horende stijgende kosten kunnen niet worden opgebracht door jongeren met minder inkomen en vermogen of door de werkenden, die nu netto al relatief weinig overhouden", argumenteert Robin Fransman, voormalig adjunct van het Holland Financial Centre.

Hogere belastingen op erfenissen
Tijd dus voor een verschuiving van lasten op arbeid naar hogere belastingen op onder meer erfenissen en huizen, argumenteren Jacobs en zijn Utrechtse collega Bas Van Bavel. Een hogere erfbelasting levert niet alleen extra middelen op, maar voorkomt ook dat de kloof groeit door het overerven van rijkdom.

Nog volgens de Volkskrant zou de Nederlandse regering voor de zomer een reactie formuleren op de voorstellen van de commissie-Van Dijkhuizen, die de mogelijkheden voor een nieuw belastingstelsel onderzocht. Mogelijk zal dan duidelijk worden of Nederland effectief naar een grondige lastenverschuiving gaat.