Netbeheerders kunnen injectietarief aanrekenen voor hernieuwbare energie

PHOTO_NEWS
Netbeheerders Eandis en Infrax kunnen kosten aanrekenen voor wie zelf via hernieuwbare energiebronnen elektriciteit op het net zet. Vlaanderen had een vrijstelling ingevoerd voor dat soort injectietarieven, maar is daarmee zijn boekje te buiten gegaan. De tarieven zijn namelijk een federale bevoegdheid, zo bevestigt het Grondwettelijk Hof in een arrest. Het arrest ruimt mogelijk ook een belangrijke juridische struikelblok uit de weg voor de geplande invoering van een netvergoeding.

De beheerders van het elektriciteitsnet kregen enkele jaren geleden via een koninklijk besluit de mogelijkheid kosten aan te rekenen aan wie groene stroom op het net injecteert, bv. via zonnepanelen of windmolens.

Maar het Vlaams Parlement was het niet eens met die injectietarieven. Zo'n tarieven zouden haaks staan op het Vlaamse beleid ter ondersteuning van de hernieuwbare energie. Wie elektriciteit haalt uit hernieuwbare bronnen zou die ook kosteloos moeten kunnen injecteren op het net, zo luidde de redenering. Via een voorstel van decreet werd daarom een vrijstelling op de injectietarieven ingevoerd.

Regeling vernietigd
Maar die regeling is nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelt dat Vlaanderen een tariefmaatregel heeft willen nemen, terwijl injectietarieven een federale en geen Vlaamse bevoegdheid zijn. Het Hof geeft daarmee de federale energieregulator CREG gelijk.

Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a), die mee aan de basis lag van het bestreden Vlaamse decreet, wijst erop dat de context intussen ook gewijzigd is. "Wij hebben toen die vrijstelling gevraagd omdat een situatie dreigde waarbij kleine decentrale producenten wél een injectietarief moesten betalen en centrale producenten zoals kerncentrales en steenkoolcentrales niet. Maar die scheve situatie is intussen al rechtgetrokken omdat Elia ook injectietarieven is gaan opleggen aan de grotere spelers. Er is dus opnieuw een gelijk speelveld", klinkt het.

Martens sluit niet uit dat de netbeheerders nu ook een deel van de 'misgelopen' injectietarieven "met terugwerkende kracht" gaan doorrekenen. Maar in dat geval zou het volgens de sp.a'er gaan om grotere installaties en niet voor bv. particulieren met zonnepanelen.

Netbeheerders wachten af
De netbeheerders zelf reageren voorzichtig op de aankondiging. "We gaan de uitspraak eerst in alle rust bekijken en bestuderen wat er praktisch haalbaar is, " verklaarde Jean-Pierre Blomme, woordvoerder van Eandis. Eenzelfde geluid bij Infrax, ook daar wil men het arrest rustig bestuderen. Het is bovendien vakantie en dus een moeilijke periode om beslissingen te nemen, luidt het.

Beide netbeheerders laten verstaan dat er zeker geen overhaaste beslissing zal worden genomen om een injectietarief in te voeren.

Juridisch struikelblok uit de weg

Mogelijk valt met het arrest ook een belangrijke juridische hindernis voor het invoeren van een netvergoeding weg. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) lanceerde het idee van de netvergoeding bij de hervorming van het groene stroombeleid. Door de netvergoeding zouden ook bestaande eigenaars van zonnepanelen moeten betalen voor het gebruiken van het stroomnet. Nu betalen ze daarvoor niet mee, terwijl ze het net wel dubbel gebruiken, met name om er stroom op te zetten (bij zonnig weer) en om er stroom af te halen (als de zon niet schijnt).

De Vlaamse energieregulatorVREG bestempelde die netvergoeding onlangs als "onwettig". Ze verwees daarmee onder meer naar het Vlaamse decreet dat injectietarieven uitsloot. Maar nu het Grondwettelijk Hof die Vlaamse regeling heeft vernietigd, lijkt een mogelijk obstakel voor de invoering van een netvergoeding uit de weg geruimd.