N-VA: "Pensioen werkloze 50-plussers durven herbekijken"

photo_news
Dat het pensioen van vijftigplussers die langer dan één jaar werkloos zijn nog wordt berekend op het laatst verdiende loon, "moeten we durven herbekijken". Dat zegt N-VA-Kamerlid en pensioenspecialist Jan Spooren. De pensioenhervorming in het zomerakkoord, die afgelopen weekend nog felle discussies veroorzaakte tussen meerderheid en oppositie, is evenwel nog niet rond, meent hij.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en haar sp.a-collega John Crombez kregen het gisteren in De zevende dag en op Twitter aan de stok over de pensioenhervorming in het zomerakkoord. Volgens Crombez zouden werkloze vijftigplussers na een jaar werkloosheid terugvallen op een basisbedrag, maar Rutten haastte zich om dat "klinkklare onzin" te noemen.

"Geen zwart-witverhaal"

"Het gaat hier niet om een zwart-witverhaal waarbij een partij gelijk of ongelijk heeft. Er waren inderdaad verschillende nota's, en bovendien gaat het om een technisch erg complexe materie", licht Spooren toe. Volgens de N-VA-pensioenspecialist staat er echter nog niets vast, en wordt het hele dossier in de komende dagen bekeken onder leiding van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Spooren vindt wel dat de regering "het systeem moet durven herbekijken". "Anders komen de pensioenen onder druk te staan". Bovendien "mag wie werkt een verschil zien met iemand die dat niet doet in zijn of haar pensioen". Het N-VA-Kamerlid waarschuwt ook voor een mogelijke "inactiviteitsval" als werkloze vijftigplussers niet aangespoord worden om te werken.

Gedeeltelijk afschaffen?

De pensioenspecialist benadrukt wel dat het om een "en-enverhaal" moet gaan. "Het moet voor vijftigplussers ook mogelijk zijn om aan het werk te blijven of opnieuw aan de bak te komen", zegt hij. Daarvoor zitten verschillende maatregelen in het zomerakkoord, zoals een premie voor werkgevers wanneer werknemers ouder dan 50 terugschakelen naar een vier vijfde job.

Bovendien moet het systeem worden "herbekeken", maar daarom nog niet volledig afgeschaft. "Dat kan ook geleidelijk of gedeeltelijk", meent Spooren. De eventuele nieuwe regeling mag ook onder geen beding retroactief worden ingevoerd voor vijftigplussers die nu al met pensioen zijn.

Ook bij de derde regeringspartner CD&V benadrukken ze dat er voorlopig nog niets beslist is. Kamerleden Sonja Becq en Stefaan Vercamer vragen naar aanleiding van het debat tussen Rutten en Crombez om "mensen niet nodeloos ongerust te maken". "Voor ons is het duidelijk: uiteraard moeten werkonwilligen gesanctioneerd worden, maar wie als vijftigplusser ontslagen wordt buiten zijn wil, moet daarna niet nog eens gestraft worden omdat geen enkel bedrijf de werknemer wil", zeggen ze. Ze roepen de andere partijen op om goed na te denken over mogelijke maatregelen, in overleg, vooraleer daarover te "toeteren".