Lonen stijgen sneller dan verwacht

Door de hogere stroomfactuur zal de volgende loonindexering minder lang op zich laten wachten dan voorzien. Het federaal Planbureau gaat voorlopig uit van een loonstijging begin 2017, maar dat wordt vermoedelijk enkele maanden vroeger.

Zowel de Vlaamse als de federale regering hebben de laatste tijd gemorreld aan de stroomfactuur. Zo stijgt de btw op elektriciteit van 6% naar 21%, en in Vlaanderen stijgt de factuur per gezin volgend jaar met nog eens 100 euro extra. Maar  de stijging wordt niet uit het indexmechanisme gehouden, zo is afgesproken. Die beslissing heeft wel belangrijke gevolgen. Enerzijds zal deze beslissing de impact van de indexsprong voor een deel beperken. Daardoor zullen de lasten voor werkgevers met 900 miljoen euro minder afnemen, zo heeft De Tijd berekend. Anderzijds zullen de hogere stroomfactuur èn de hogere accijnzen op diesel (vanaf 1 november) ook leiden tot een versnelling van de inflatie.

Volgens KBC-econoom Koen De Leus is de kans dan ook groot dat de spilindex sneller wordt overschreden dan voorzien. Het Planbureau gaat volgens haar laatste rapport uit van een overschrijding in december 2016. In dat geval zouden de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen,..) vanaf januari 2017 met 2% stijgen en de ambtenarenweddes vanaf februari. Maar de kans is reëel dat die indexering er nu vlugger komt, waardoor de ambtenaren nog voor het einde van 2016 al meer loon krijgen. Voor de werknemers in de privésector gelden andere mechanismen, omdat daar niet gewerkt wordt met de spilindex.