Kindzorgverzekering

Gesponsorde inhoud

Langdurig ziek en toch de lessen volgen? Dat kan met Bednet. 90% van de zieke kinderen mag overgaan naar het volgende jaar.

Bednet: vanuit hun ziekenbed volgen zieke kinderen live wat er in de klas gebeurt.
Bruno Cervera via Unsplash Bednet: vanuit hun ziekenbed volgen zieke kinderen live wat er in de klas gebeurt.

Langdurig zieke kinderen zagen vroeger vaak hun hele schooljaar de mist ingaan. De oplossing heet Bednet. Via het internet volgen de kinderen vanuit hun ziekenbed live wat er in de klas gebeurt.

Kinderen die langdurig of regelmatig school missen door een ziekte, een ongeval of een operatie, hebben automatisch recht op Bednet. Voortaan is deze vorm van internetonderwijs al mogelijk vanaf 4 lesweken (of 36 halve lesdagen) afwezigheid – al dan niet gespreid over het schooljaar.

Vanaf 5 jaar 

Wat zijn de voorwaarden? Je zoon of dochter moet minstens 5 jaar geworden zijn tijdens het lopende schooljaar of in de derde kleuterklas zitten. Hij of zij moet ook schoollopen in een school die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid (ASO, BSO, BUSO, KSO, TSO). Enkel als je kind les volgt in het deeltijds beroepsonderwijs of een voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs volgt, komt het niet in aanmerking voor Bednet. Het is ook altijd de bedoeling dat je kind op termijn naar de klas terugkeert. Bednet is dus geen permanente oplossing.

1500 zieke kinderen

Sinds de opstart hebben al ruim 1500 zieke kinderen in Vlaanderen en Brussel gebruik gemaakt van Bednet. Zorgen over de technische toestanden zijn niet nodig: Bednet zorgt zelf voor het ICT-platform en alle hardware. Het systeem is volledig gratis, zowel voor het kind als voor de school.

Je kan Bednet zelf aanvragen via de website. Een consulent komt uitleggen hoe het systeem werkt en volgt alles op. In het pakket voor thuis zitten een laptop met ingebouwde webcam, een printer-scanner en een hoofdtelefoon met microfoon. Voor de klas worden een vaste computer met beweegbare camera, een luidspreker, microfoon, hoofdtelefoon en printer voorzien.

90% is geslaagd!

Bednet is een pedagogisch succes. Zowat 90% van de Bednet-kinderen kan samen met de vrienden overgaan naar het volgend leerjaar.

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. AG Insurance biedt sinds kort de Kindzorgverzekering aan, voor als je kind (tot en met 17 jaar) minimum 21 opeenvolgende dagen niet naar school of naar de crèche kan. Je krijgt dan een vast maandelijks bedrag gedurende max. 6 maanden. 

Meer weten? Klik hier

Dit gaat over de Kindzorgverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en eventueel door je tussenpersoon verkocht. Ze voorziet een tussenkomst maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar en maximaal 24 maanden over de gehele looptijd van het contract als je kind minstens 21 opeenvolgende dagen niet aanwezig is geweest op zijn kinderopvang of school. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico, zoals bv. het gebruik van verdovende middelen, alcoholisme, verslaving, enz; de actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen door het verzekerde kind. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.