Laat u niet belasten door stress, gratis infosessies over invullen aangifte

PHOTO_NEWS
Talloze ambtenaren worden ingeschakeld om de bevolking hulp aan te bieden bij het invullen van hun belastingsaangifte. Daarvoor moeten ze niet steeds naar een boekhouder. "Het is wel zo dat bijvoorbeeld zelfstandigen nog altijd bij hun boekhouder langs kunnen gaan voor hun belastingsaangifte, natuurlijk", verklaart Francis Adyns, woordvoerder bij de FOD Financiën.  Zo kunnen mensen niet alleen terecht bij hun lokaal belastingskantoor, er worden ook invulsessies georganiseerd in winkelcentra en gemeentehuizen.

De bevolking kan eerst en vooral terecht bij hun plaatselijk belastingkantoor om daar hulp in te roepen bij het invullen van hun aangifte. Het gaat om een vijfhonderdtal kantoren die open zijn op werkdagen tussen 09.00 u en 15.00 u.
    
Maar daar stopt het niet. Er worden ook 1.246 invulsessies georganiseerd buiten de kantoren. Die zijn in mei al van start gegaan. Het gaat om 543 verschillende locaties. Mensen kunnen bijvoorbeeld terecht in 19 winkelcentra voor hulp bij het invullen van hun belastingsbrief. Daarnaast kan men terecht bij gemeentehuizen, OCMW's en rusthuizen.
    
"Het gebeurt nog te vaak dat mensen naar een boekhouder stappen met een eenvoudige aangifte. Ze betalen dan te veel geld, terwijl de ambtenaren van FOD Financiën hen gratis kunnen helpen", verklaart Francis Adyns, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën.
    
Wie overweegt om die hulp in te roepen, brengt daarvoor beter een aantal documenten mee, zodat de ambtenaren een vlotte afhandeling kunnen garanderen. De benodigde documenten