Kasbons: perfect als u geen risico wil nemen (maar veel brengt het niet op)

Shutterstock
Een jaarverslag uit 1993 leert ons dat de gemiddelde intrestopbrengst voor elk gezin dat toen kasbons bezat liefst 6,43% bedroeg (*). Dergelijke opbrengsten zijn ondertussen lang verleden tijd, maar u herinnert zich misschien nog het moment dat een van uw ouders met de schaar de intrestcouponnetjes van de kasbons knipte. Maar wat is zo’n kasbon eigenlijk? En vooral: brengt die nog iets op? Spaargids.be zocht het uit.

Een kasbon haalt u bij de bank. U leent er geld mee uit aan uw financiële instelling. In ruil voor uw geld, betaalt de bank intrest op vaste momenten, gedurende een vooraf bepaalde looptijd of op het einde van die looptijd. Op die intresten betaalt u belastingen: de roerende voorheffing, waardoor er een verschil is tussen de bruto- en nettorente. Wanneer de eindvervaldatum is bereikt, geeft de bank het geleende bedrag terug.

Kasbons zijn een relatief veilige belegging. De kasbons vallen onder het beschermingsstelsel van spaargeld. Wanneer uw Belgische bank over kop zou gaan, is de waarde van kasbons - samen met de rest van het spaargeld - tot 100.000 euro verzekerd door het Garantiefonds. De banken zijn verplicht zich bij het Garantiefonds aan te sluiten. De garantieregeling van het Belgisch beschermingsfonds geldt niet voor achtergestelde kasbons, die in geval van faillissement pas uitbetaald worden nadat alle andere schuldeisers uitbetaald zijn. Hierop geven banken hogere intresten, maar hier hangt dus ook een hoger risico aan vast.

Vroeger werden kasbons fysiek of aan toonder uitgegeven. Wie ze in zijn bezit had, was er meteen eigenaar van. Sinds 2008 worden geen fysieke kasbons meer afgeleverd. De couponnetjestijd is dus al even voorbij. Nu verschijnen de kasbons op uw effectenrekening.

Langere looptijd, meer rendement

Voor een kasbon geldt doorgaans de regel: hoe langer de looptijd, hoe hoger het rendement. De looptijd van een kasbon varieert van 1 tot 15 jaar. Banken wensen meestal een minimaal instapbedrag. De intrestvoet en de uitbetaling ervan verschilt volgens het type kasbon.

De gewone kasbon: de rente is onveranderlijk en u ontvangt jaarlijks uw intrest.

De kasbon met periodieke rente: u krijgt op regelmatige tijdstippen intrest (maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks).

De kapitalisatiebon: de bank voegt de intrest bij het oorspronkelijk belegde kapitaal zodat die ook het jaar nadien zelf intresten opbrengt. Op de eindvervaldag ontvangt uw kapitaal en alle intresten samen.

De kasbon met progressieve rente: jaarlijks betaalt de bank uw intrest uit, maar de intrestvoet stijgt met de tijd.

TipBekijk hier de kasbons met de hoogste rente, dagelijks aangepast

Kasbons zijn minder voordelig dan termijnrekeningen. Bij kasbons is het hoogste nettorendement momenteel 0,28 procent, bij langetermijnrekeningen is het 1,505 procent. De bank betaalt de interesten van uw termijnrekeningen meestal op de eindvervaldag. U hebt dan de keuze om het kapitaal en de interesten op uw spaar- of zichtrekening te laten storten, of u kunt de termijnrekening verlengen. Banken rekenen over het algemeen geen kosten aan voor een termijnrekening. Ook bij de termijnrekeningen betaalt u 30% roerende voorheffing op uw intresten. Om het geld op te vragen voor de einddatum, rekent de bank hier mogelijk kosten voor aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Crisis doet ons meer sparen: hier brengt uw spaargeld het meeste op

Zoveel brengt ons spaargeld momenteel op

Eerste hulp bij meer grip op uw financiën: zo begint u eraan

Bronspaargids.be.

(*) https://bib.kuleuven.be/files/ebib/jaarverslagen/NBB_1993nl.pdf (pag 143): 6,43 procent gemiddeld in 1993.