JongCD&V: "Bouw fiscaal voordeel bedrijfswagens af"

PHOTO_NEWS
De CD&V-jongeren willen het fiscaal voordelig regime voor bedrijfswagens afgebouwd zien. Tegen 2025 zouden enkel nog elektrische voertuigen of aardgaswagens (CNG-wagens) binnen het fiscaal gunstregime toegelaten mogen zijn. Dat is één van de voorstellen die JongCD&V dit weekend uitwerkte tijdens een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid.

De jongerenpartij van CD&V pleit verder nog voor een variabele kilometerheffing of personenvervoer. Van deze "belasting op files" zou de opbrengst volledig moeten gaan naar het verlagen van de lasten op arbeid. JongCD&V wil ook de Europese garantieperiode voor elektronica uitbreiden naar drie jaar. Het statiegeldsysteem moet uitgebreid worden om de grote hoeveelheid zwerfvuil tegen te gaan, vinden de christendemocratische jongeren.

JongCD&V wil op lange termijn een volledige uitstap uit de kernenergie volgens het reeds bepaalde uitdovingsscenario.