Je studies moeten de mooiste tijd van je leven worden. Tot je er plots alleen voor staat.

Ze zou studeren, dat stond voor Melissa altijd al vast. Toen stierf haar vader en was niets meer vanzelfsprekend.Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. Als ouder kan je ervoor zorgen dat de studiekosten van je kind verder betaald worden als jij helaas zou overlijden. De VIVAY Studiekostenverzekering van AG Insurance betaalt 2 jaar lang elke maand een vast bedrag aan je kind voor de studiekosten als jij zou overlijden. Bovendien krijgt je kind ook twee keer € 1.000 voor het inschrijvingsgeld.  

Meer weten? Klik hier!

Deze reclame betreft de Studiekostenverzekering van AG Insurance. Dit is een overlijdensverzekering (Tak 21) met een looptijd van 7 jaar. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en eventueel door je tussenpersoon verkocht. Bij je overlijden voorziet ze een maandelijks betaling van een vast bedrag aan je kind om zijn of haar studiekosten in verband met zijn of haar hogere studies te betalen en dit gedurende 2 jaar. Hij of zij zal ook twee keer een bijkomend vast bedrag ontvangen om de jaarlijkse inschrijvingskosten te betalen. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, overlijden door de opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering en overlijden ten gevolge van een (burger)oorlog. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Studente Melissa
VIVAY by AG Insurance Studente Melissa2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Marc Casier

    Sorry hoor! Maar je kindertijd moet de mooiste tijd uit je leven zijn!

  • Filip Desmedt

    Nee hoor , ik moest van mijn pa electricien worden . Ik wou biologie doen , nee , moest electricien worden . Verstond er niks van , tegen mijn goesting drie jaar A2 gedaan , en steeds maar onder mijn vijs omdat ik niet genoeg punten haalde naar hun goesting . Plus weekend werken in hun zaak . Nee , de schooltijd was voor mij een ware hel !!