Exclusief voor abonnees

Is een autolening aftrekbaar? Wanneer kies ik beter toch voor het forfait voor beroepskosten? Onze geldexpert geeft uitleg bij jullie belastingvragen

Getty Images
Is het beter om je werkelijke beroepskosten aan te geven in plaats van het forfait? En wat dan met je woon-werkverkeer? Is het waar dat overuren veel minder belast worden? Michel Maus, fiscaal expert binnen ons geldpanel, beantwoordt vandaag tien belastingvragen die lezers instuurden over werk.

Hieronder lijsten we de geselecteerde vragen op. Scroll naar beneden voor de antwoorden.

1. Kan ik de onkosten voor woon-werkverkeer zelf inbrengen als beroepskosten?
2. Hoe voeg ik correct mijn extra kilometers woon-werkverkeer toe?
3. Kan ik het verlies dat ik lijd in mijn bijberoep als kost aftrekken van mijn inkomsten als loontrekkende?
4. Vanaf wanneer is het interessant om de beroepskosten zelf te berekenen en het forfait te laten vallen?
5. Wat als de bedragen op de belastingfiche van mijn werkgever verschillend zijn van die op Tax-On-Web?
6. In 2019 heb ik voor mijn nieuwe bedrijfswagen zelf een deel van de opties betaald die niet in het leasingbudget pasten. Mag ik ze inbrengen als kost?
7. Klopt het dat overuren minder belast worden? Hoe voordelig is dat dan?
8. Ik ben 18 jaar en kreeg net mijn eerste belastingbrief. Tot nu toe deed ik enkel een studentenjob in de zomer. Wat moet ik invullen?
9. Ik werk deels als verpleegkundige, deels als docent, en val zo in een hogere belastingschijf. Wat kan ik doen?
10. Ik vind de code om niet-recurrente voordelen in mindering te brengen niet meer terug?

1. Ik werk als zorgkundige in een OCMW-woonzorgcentrum en krijg geen vergoeding voor woon-werkverkeer. Kan ik deze onkosten zelf inbrengen als beroepskosten?

Iedereen die een beroepsinkomen heeft, heeft het recht om dit inkomen te verminderen met beroepskosten. Dit zijn de kosten die men heeft moeten maken om dat beroep te kunnen uitoefenen. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden: je kan een beroep doen op het forfaitair systeem of op het systeem van de werkelijke kosten. 

1. Bij het forfaitair systeem krijgt u kostenaftrek toegekend, zonder dat u moet bewijzen dat u kosten hebt gemaakt. Deze forfaitaire aftrek is wel beperkt. Voor werknemers bedraagt deze aftrek 30% van het beroepsinkomen, met een maximum van 4.810 euro. Dit forfait dekt dan alle beroepskosten, inclusief de verplaatsingskosten van en naar het werk. Wie meer dan 75 km van zijn werk woont, zal wel nog een extra forfait krijgen van 75 euro (tussen 75 en 100 km verplaatsing), 100 euro (tussen 100 en 125 km) of 125 euro (meer dan 125 km) per jaar.

2. Als u meer beroepskosten heeft dan dit forfait, dan kan u een beroep doen op het stelsel van de werkelijke beroepskosten. Dan kan u eventueel een hoger bedrag aan kosten ingeven op uw aangifte, maar dan zal u die kosten wel moeten bewijzen met bewijsstukken. In het systeem van de werkelijke kosten, worden de kosten voor de verplaatsingen van en naar het werk op een bijzondere manier berekend:
● Als u met uw eigen wagen naar het werk rijdt, dan mag u 0,15 euro per km woon-werkverplaatsing in mindering brengen. Bovenop dit bedrag mag u wel nog de kosten van de installatie van een carkit voor telefonie en de intresten op een autolening in mindering brengen.
● Als u met de motor naar het werk rijdt, dan kan u gebruikmaken van de all-in kosten van 0,15 euro per km. Of mag u ook uw werkelijke kosten in mindering brengen, maar dan moet u die kunnen aantonen. Dit zijn dan naast de aankoop van de motorfiets en de beschermkledij, ook alle brandstofkosten, verzekering, onderhoud etc.
● Als u met de fiets naar het werk rijdt, dan bedragen de all-in kosten 0,24 euro per km. Maar ook hier mag u hogere kosten aantonen als u deze kan bewijzen.
● Wie tot slot te voet naar het werk gaat, kan 0,15 euro per km in mindering brengen.

Als u kiest voor de werkelijke kosten, zal u dus ten opzichte van de fiscus moeten aantonen hoeveel dagen u hebt gewerkt, hoeveel de afstand bedraagt tussen uw woon- en werkplaats en met welk vervoermiddel u deze afstand hebt afgelegd. Een combinatie van verschillende vervoersmiddelen is uiteraard ook mogelijk.

De werkelijke kosten moet u aangeven onder code 1258/2258.

2. Hoe voeg ik correct mijn extra kilometers woon-werkverkeer toe?

Als u als werknemer gebruik maakt van de forfaitaire aftrek van beroepskosten, neemt de fiscus aan dat de kosten van uw woon-werkverplaatsingen inbegrepen zijn in het forfait.

Dit betekent dus dat alleen werknemers die hun werkelijke beroepskosten bewijzen, de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van het woon-werkverkeer in mindering kunnen brengen van het beroepsinkomen. Als zij met de eigen wagen naar het werk rijden, dan mogen zij 0,15 euro per km woon-werkverplaatsing in mindering brengen. Bovenop dit bedrag kunnen ze wel nog de kosten van de installatie van een carkit voor telefonie en de intresten op een autolening in mindering brengen.

De werkelijke kosten moet u aangeven onder code 1258/2258.

3. Ik ben actief als loontrekkende maar heb ook een bijberoep. Door een faillissement van een belangrijke klant in mijn bijberoep heb ik zwaar verlies. Kan ik dit verlies aftrekken van mijn inkomsten als loontrekkende als ik kies voor de forfaitaire kostenaftrek?

Neen, dat is niet mogelijk. De kosten die u hebt gemaakt in het kader van uw bijberoep als zelfstandige, kan u niet recupereren als kost van uw inkomen als loontrekkende, als u voor dit deel van uw inkomen het systeem van de forfaitaire kosten toepast.

Als u zelf verliest hebt gemaakt in het kader van uw bijberoep, dan kan u dit verlies als het ware meenemen in uw fiscale rugzak en gaan afzetten tegenover de winsten van uw bijberoep in latere jaren. Dit noemt men de ‘carry forward’ van verliezen. Stel bijvoorbeeld dat u in 2019 een beroepsverlies hebt geleden van 5.000 euro in het kader van uw bijberoep, dan kan u dit bedrag volgend jaar en de jaren daarop gaan gebruiken om het positief bedrijfsresultaat van uw bijberoep te gaan verminderen.

4. Vanaf wanneer is het interessant om de beroepskosten zelf te berekenen en het forfait te laten vallen?

Om deze vraag te beantwoorden wordt best eerst de forfaitaire aftrek van beroepskosten berekend. Deze aftrek is sowieso beperkt. Voor werknemers bedraagt deze aftrek 30% van het bruto beroepsinkomen, met een absoluut maximum van 4.810 euro. Omdat dit maximum al wordt bereikt als men 16.033 euro aan bruto beroepsinkomen heeft, zullen de meeste fulltime werknemers van het maximum forfait kunnen genieten.

Eens het forfait werd bepaald, kan dit dan vergeleken worden met het bedrag van de werkelijke beroepskosten. Als dit bedrag hoger is dan het forfait wordt uiteraard best gekozen voor de werkelijke kostenaftrek. In dit geval moet u dan natuurlijk wel beseffen dat de fiscus deze aftrek kan gaan controleren en uiteraard niet altijd alle kosten als beroepskost aanvaardt.

5. Als de bedragen op de belastingfiches die ik heb gekregen van mijn werkgever verschillend zijn van die op Tax-On-Web verschillen, welke moet ik dan gebruiken?

Dan baseert u zich best op de fiches die u van uw werkgever hebt ontvangen.

6. In 2019 heb ik voor mijn nieuwe bedrijfswagen zelf een deel van de opties betaald die niet in het leasingbudget pasten. Mijn collega’s zeggen dat ik het betaalde bedrag kan inbrengen als kost in mijn belastingbrief?

Deze kosten kan u eventueel recupereren als beroepskost. U zal deze kosten dan wel moeten afschrijven: vijf jaar voor een nieuwe wagen, drie jaar voor een tweedehandswagen. Sowieso kan u autokosten alleen in mindering brengen als u kiest voor het stelsel van de werkelijke kosten. Als u gebruikmaakt van de forfaitaire aftrek van beroepskosten, zijn alle kosten door dat forfait gedekt.

7. Klopt het dat overuren minder belast worden? Hoe voordelig is dat dan?

Dat hangt af van de sector waarin u bent tewerkgesteld. In de horeca bijvoorbeeld kan u tot 360 uren onbelast aan overuren presteren. Op deze overuren zijn dan geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, op voorwaarde dat de werkgever een geregistreerd kassasysteem gebruikt (witte kassa).

In de andere sectoren geldt een andere regeling voor overuren. In de andere sectoren krijgen de werknemers geen fiscale vrijstelling, maar wel een gedeeltelijke belastingvermindering op de eerste 180 uren aan overuren. Deze belastingvermindering varieert tussen 57,75% en 66,81% van de belasting die op de overuren is verschuldigd. Ze wordt rechtstreeks verrekend in de bedrijfsvoorheffing, het voorschot op uw personenbelasting die de werkgever rechtstreeks aan de fiscus stort bij de uitbetaling van uw loon.

8. Ik ben 18 jaar en kreeg net mijn eerste belastingbrief. Tot nu toe deed ik alleen een studentenjob in de zomer. Wat moet ik juist invullen?

Ook een studentenjob is een job. Dat betekent dat u uw arbeidsinkomen uit uw studentenjob ook moet opnemen in de fiscale aangifte. Normaal moet u een fiscale fiche hebben ontvangen van uw werkgever. De bedragen op deze fiche moet u aangeven in code 250.

9. Ik werk 80% als verpleegkundige in een ziekenhuis en 50% als docent in een hogeschool. Zo val ik in een hogere belastingschijf. Is er een betere verhouding waardoor ik financieel wat meer overhoud en wat minder moet afdragen? 

De personenbelasting belast het arbeidsinkomen via een progressief systeem. Dit wil zeggen dat het inkomen in schijven wordt opgedeeld en telkenmale u in een hogere schijf terechtkomt u op dat deel van het inkomen een hoger belastingtarief zal moeten ondergaan. Voor de inkomsten van 2019 ziet het progressief tariefsysteem er als volgt uit:

1 - 13.250 euro: 25% belastingtarief
13.251 - 23.390 euro: 40% belastingtarief
23.391 - 40.480 euro: 45% belastingtarief
Meer dan 40.480 euro: 50% belastingtarief

Er is evenwel geen “ideale verhouding”. Hoe minder men verdient, hoe minder men belast gaat worden. En omgekeerd: hoe meer men verdient, hoe meer men belast gaat worden.

10. Ik vind de code om niet-recurrente voordelen in mindering te brengen niet meer terug.

Niet recurrente resultaatsgebonden bonussen worden fiscaal vrijgesteld tot 2.942 euro. In tegenstelling tot de voorgaande jaren past de fiscale administratie deze vrijstelling automatisch toe en moet u deze niet meer vragen via de aangifte.

Jullie stuurden meer dan 200 vragen naar Michel Maus over de belastingaangifte. Wij selecteerden de vier onderwerpen die het vaakst aan bod komen:
Vastgoed
Gezin
Bankieren, sparen en beleggen
- Werk

Dinsdag in ons Geld-dossier: werkexpert Stijn Baert geeft vertelt hoe je in ook in crisistijden aan een studentenjob geraakt.

Lees ook:

Mag Yusuf echt minder op jobgesprek dan Jan? Werkexpert Stijn Baert onderzocht de Vlaamse arbeidsmarkt (+)

Loont het de moeite om aankoop van vastgoed nog langer uit te stellen? Financieel expert bespreekt de rentes (+)

“Wisselkoersbewegingen kunnen uw beleggingen maken of kraken”: onze geldexpert geeft alternatieven voor de euro als betaalmiddel (+)