Investeer in uw gemoedsrust met deze zes verzekeringen

Shutterstock
Een goede nachtrust is veel waard. Daarom is het aangewezen om een aantal verzekeringen af te sluiten zodat u niet meteen wakker hoeft te liggen van een aantal belangrijke risico’s. Spaargids.be geeft een overzicht.

1. De brandverzekering

Een brandverzekering is geen verplichte verzekering voor wie in zijn eigendom woont. En toch heeft de overgrote meerderheid van de gezinnen zo’n polis. Dat is ook logisch, want bij een eventuele brand kan de schade gigantisch zijn. Bovendien dekt de verzekering meer dan alleen brandschade. Eigenlijk spreekt u zelfs beter over een woningverzekering, want de polis dekt ook de gevolgen van stormschade, natuurrampen, waterschade en aanrijdingen door voertuigen. Daarnaast neemt de woningverzekering ook de aansprakelijkheid op zich tegenover derden. Denk bijvoorbeeld aan een waterlek dat schade veroorzaakt bij de buren.

Voor verhuurders en huurders van woningen in Vlaanderen en Wallonië ligt dat anders. In Vlaanderen zijn ze sinds 2019 verplicht om een brandverzekering af te sluiten, in Wallonië was die verplichting al eerder van kracht.

2. De omniumverzekering

Wie met de auto de weg opgaat, is verplicht om een verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) te hebben. Die dekt de schade die u kan veroorzaken aan derden als u als bestuurder een ongeval in fout begaat. De slachtoffers zijn er dan zeker van dat ze worden vergoed.

De verzekering BA dekt evenwel niet de schade die u bij een ongeval in fout aan uw eigen wagen heeft en evenmin de schade die plotseling overstekend wild zou veroorzaken of schade die wordt aangericht door een plotse hagelbui.

Wil u zich ook verzekeren tegen deze schade, dan moet u een omniumpolis nemen. U kunt daarbij kiezen tussen een kleine omnium en een volledige omnium.

Een kleine omnium of een mini-omnium beschermt u tegen diefstal, brand en glasbreuk. Met andere woorden: tegen schadegevallen die niet het gevolg zijn van een ongeval op de weg.

Een grotere bescherming biedt de ‘grote omnium’ of de ‘volledige omnium’. Die verzekert u naast diefstal, brand en glasbreuk ook voor schade aan uw eigen voertuig als u een ongeval in fout heeft.

3. De familiale verzekering

De familiale verzekering staat ook bekend als de familiale BA-verzekering of de gezinsverzekering. Ze vergoedt de schade die mensen buiten hun beroepsactiviteiten en buiten hun auto toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld: de hond die op de straat rent en zo een ongeval veroorzaakt, of de kinderen die een bal door het raam van de buren trappen.

De verzekering dekt de schade die onvrijwillig aan derden wordt veroorzaakt door iedereen die in de woning woont, de mensen die er werken (de poetsvrouw of de babysitter) en de huisdieren.

De verzekerde bedragen van de familiale verzekering zijn behoorlijk hoog. Elke polis waarborgt minimaal 20 miljoen euro voor lichamelijke schade en minimaal 1 miljoen euro aan materiële schade. De eventuele franchise of het deel van de schade dat mensen zelf moeten vergoeden schommelt volgens sectorfederatie Assuralia rond de 200 euro.

4. De hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in een ziekenhuis. Zo’n verzekering kan u afsluiten bij het ziekenfonds of bij een verzekeringsmaatschappij. Veel werknemers krijgen ze als extralegaal voordeel van hun werkgever.

Tussen de verschillende hospitalisatieverzekeringen zijn er wel grote verschillen. Worden de kosten van een eenpersoonskamer vergoed, of enkel die van een twee- of meerpersoonskamer? Wat is de tussenkomst bij zware ziekten, zoals kanker? Dat zijn allemaal zaken die u best bekijkt wanneer u op zoek gaat naar een geschikte hospitalisatieverzekering.

Meestal is er ook een franchise (een vrijstelling die de patiënt zelf moet betalen). Hoe hoger de franchise, hoe goedkoper de verzekering.

De voorbije jaren zijn hospitalisatieverzekeringen wel aanzienlijk duurder geworden omdat de medische kosten fel de hoogte zijn ingegaan.

TipVergelijk hier alle voordelen en terugbetalingen van de diverse ziekenfondsen

5. Verzekering voor huispersoneel

Een verzekering voor huispersoneel is eigenlijk een verzekering tegen arbeidsongevallen. U bent ook verplicht om een dergelijke polis af te sluiten als u mensen tegen betaling klusjes laat uitvoeren in uw woning. De verzekering dekt de lichamelijke schade wanneer de babysit, de buurvrouw die af en toe komt poetsen of de vriend de geregeld de tuin onderhoudt tijdens hun klus een ongeval hebben. U kan al die risico’s trouwens bundelen in één contract.

U moet de verzekering niet afsluiten wanneer u een beroep doet op een professionele tuinman of een poetshulp die u via dienstencheques betaalt: die mensen zijn al verzekerd via het bedrijf waar ze voor werken.

U moet de verzekering evenmin afsluiten als een zelfstandige bij u klussen uitvoert die een specifieke ervaring of professioneel materiaal vereisen.

6. De schuldsaldoverzekering

Wie bij de bank aanklopt voor een lening om een woning te kopen of (ver)bouwen, krijgt sowieso ook een schuldsaldoverzekering voorgeschoteld. Die verzekering zorgt voor de terugbetaling van de woonlening wanneer een kredietnemer overlijdt. Dat moet vermijden dat de erfgenaam in de problemen komt met de afbetaling van de lening.

De verzekering is niet verplicht, maar wel nuttig.

Trouwens: wil u er een afsluiten dan bent u niet verplicht om dat te doen bij de financiële instelling waar u leent voor uw woonst. Soms kan het wel degelijk voordeliger zijn om aan te kloppen bij een andere verzekeraar.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Hoe houdt u een autoverzekering voor jongeren betaalbaar?

Voor het eerst alleen wonen? Deze vier verzekeringen zijn onmisbaar

Gewone autopolis dekt lang niet alle risico’s

Bronspaargids.be.