Inflatie nekt uw spaarrendement: dit kan u eraan doen

Shutterstock
Nadat de inflatie in november wegzakte tot 0,39%, steeg de consumptieprijsindex in januari opnieuw tot 1,41%. Dat is een groot verschil met de wettelijke minimumrente van 0,11% die veel spaarrekeningen bieden. Wij gingen na of het mogelijk is om met traditionele spaarproducten toch aan koopkracht te winnen.

De inflatie geeft aan in welke mate het algemene prijspeil stijgt. Dat maakt het dus relevant om daar het rendement op onze spaarproducten tegenover te zetten. Rest dus de vraag: wie doet beter dan 1,41%?

Spaarrekening

De voorbije weken ontvingen klanten van verschillende banken een overzicht met de nieuwste rentetarieven. Dat leidde waarschijnlijk zelden tot een hoerastemming. Zelfs banken met de beste voorwaarden hebben aan rendement ingeboet. Waar spaarrekeningen in november voor het eerst sinds lange tijd het effect van de inflatie overtroffen, is dat – mede door het effect van de gestegen inflatie - nergens nog het geval.

MeDirect lanceerde eind 2019 met Maandsparen wel een rekening met verhoogde rente, waarop de klant maandelijks slechts tot vijfhonderd euro mag storten. De totale rente: 0,70% (0,05% basisrente + 0,65% getrouwheidspremie). 

Bij Santander Consumer Bank mag u op de spaarrekening Vision+ wel grotere bedragen storten. U geniet er 0,05% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie (totaal: 0,60%). 

Bekijk hier het overzicht van de beste spaarrekeningen van het moment 

Termijnrekeningen

Wie zijn spaargeld langere tijd kan missen, ontvangt doorgaans een hogere intrest op een termijnrekening dan op een spaarrekening. In ruil blijft het geld onaangeroerd tot de eindvervaldag. Op de intresten betaalt u een roerende voorheffing van 30%. Izola Bank afficheert een brutorendement van 2,60% voor een termijn van tien jaar, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 1,82% jaarlijks nettorendement. Daarmee doet de Maltese bank het vandaag beter dan de inflatie. Al valt het uiteraard af te wachten in welke richting de inflatie evolueert. De Europese Centrale Bank streeft immers naar een inflatie op Europees niveau van net geen 2%, maar slaagt er voorlopig niet in die doelstelling te realiseren.

Kasbons

De kasbon roept bij babyboomers nostalgische gevoelens op. Het knippen van de jaarlijkse coupons met mooie intrestvoeten staat velen in het collectieve geheugen gegrift. Hoewel de kasbon fors op de achtergrond is verzeild, bestaat het spaarproduct vandaag nog steeds. De houder geniet een vaste rentevoet gedurende de looptijd van de kasbon. U betaalt net als bij een termijnrekening roerende voorheffing. De hedendaagse kasbon lijkt op het vlak van rendement nog een schim van het spaaricoon uit het verleden. Bij vdk bank geniet u met een nettorente van 0,28% (0,40% bruto) voor een termijn van zes jaar de ‘beste’ voorwaarden. 

Pensioensparen

Pensioensparen vormt vooral omwille van het fiscale voordeel een aantrekkelijk alternatief. De overheid kent een belastingvermindering toe van 30% op de gestorte bedragen tot 990 euro en een belastingvermindering van 25% op bedragen tussen 990 euro en 1.270 euro. U recupereert op die manier respectievelijk tot 297 euro en 317,50 euro van wat u in 2020 stort. Aangezien we ons in dit overzicht focussen op de risicoloze beleggingen, houden we enkel de tak21-spaarverzekeringen onder de loep.

De opbrengst bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding, het tweede een eventuele winstdeelneming die afhangt van de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Ondertussen publiceerden verschillende verzekeringsmaatschappijen de opbrengsten van hun tak 21-spaarverzekeringen in 2019. Afhankelijk van de verzekeraar en het plan variëren de meeste rendementen tussen 1,5% en 2%.

De alternatieven

Wie in ruil voor een potentieel hoger rendement enige risico-appetijt toont, heeft de keuze uit onder meer aandelen, beleggingsfondsentak 23-levensverzekeringen of zelfs goud. Doorgaans luidt het credo: hoe hoger het potentiële rendement, hoe hoger het risico op kapitaalverlies.

Lees meer op Spaargids.be:

Dit doet u beter niet als u wil sparen voor uw pensioen

Welk rendement mag u dit jaar verwachten op uw spaar- en beleggingsproducten?

Met deze tips wordt sparen in 2020 kinderspel

Bronspaargids.be.