Impact coronavirus pensioenspaarfondsen: dit moet u weten als u binnenkort met pensioen gaat

Shutterstock
Hoewel de beurs zich na een inzinking bij het begin van de coronacrisis heeft hersteld, kleuren de meeste aandelenindexen ten opzichte van begin dit jaar nog altijd rood. Dat heeft ook gevolgen op het rendement van pensioenspaarfondsen. Spaargids.be bekijkt de juiste keuzes voor wie de pensioenleeftijd nadert.

Pensioenspaarverzekering: geringe impact

Als u fiscaal voordelig aan pensioensparen wilt doen, dan kunt u kiezen voor een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. Bij de pensioenspaarverzekering, met als meest gangbare product het tak21-contract, blijft de invloed van de coronacrisis beperkt. Spaarders ontvangen een vooraf vastgelegde jaarlijkse rente, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Die winstdeelname hangt af van de resultaten van de verzekeraar. In het slechtste geval blijft uw rendement dus beperkt tot de vaste rentevoet. Vergelijk hier de beste tak21-spaarverzekeringen.

Pensioenspaarfonds: afhankelijk van type

Bij pensioenspaarfondsen wegen schommelingen op de aandelenmarkt wel sterker door. Het pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds: het belegt uw geld in aandelen en obligaties. Het rendement van uw spaarcenten is dus volledig afhankelijk van economische conjunctuur. In welke mate dat het geval is, hangt af van het type fonds. Defensieve fondsen investeren vooral in obligaties, met doorgaans een geringer risico. De dynamische fondsen trekken vooral de kaart van de aandelen. Dat gaat gepaard met een hoger risico en een potentieel hoger rendement. De neutrale fondsen bevinden zich tussenin. Bekijk hier de beste pensioenspaarfondsen.

Corona-effect

De Bel-20, de korf met Belgische steraandelen, tuimelde in maart 40 procent naar beneden. Sindsdien zijn de koersen weer gaandeweg gestegen, maar bevond de index zich op twee september nog altijd ruim 15 procent lager ten opzichte van begin dit jaar. Ook de meeste Belgische pensioenspaarfondsen bevinden zich nog niet op eenzelfde koershoogte als bij de jaarwisseling. Ter illustratie: Belfius Pension Fund Balanced Plus staat 2,67% in min, BNP Paribas B Pension Sustainable Stability Classic noteert 1,74% lager en Pricos Defensive van KBC viel sinds 1 januari 3,96% terug.*

Uw pensioen nog niet in zicht?

Die dalende koers vormt op zich geen huizenhoog probleem, omdat u het plaatje op langere termijn moet bekijken. Wanneer u nog ettelijke jaren van uw vijfenzestigste verwijderd bent, dan heeft uw beleggingsportefeuille nog voldoende tijd om te herstellen. Die remonte is de afgelopen maanden ook al ingezet. Bovendien lieten alle Belgische pensioenspaarfondsen die we volgen het afgelopen decennium op jaarbasis een positief rendement optekenen, waarbij een gemiddelde jaarlijkse stijging van vier tot zeven procent gebruikelijk is.

(Bijna) pensioengerechtigd: geen reden tot paniek

Pensioensparen kan tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. Maar ook als u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt, bent u niet verplicht om uw belegging onmiddellijk op te vragen. Het is mogelijk om ze een bepaalde periode te laten staan en het bedrag later op te nemen, bij een betere koers. U kunt uw pensioenkapitaal ook deels opnemen en de rest op een later tijdstip opnemen. Dat biedt u dus de mogelijkheid om het effect van een negatieve periode af te vlakken. Een andere mogelijkheid bestaat erin om vanuit een dynamisch spaarfonds met een groter gewicht aan aandelen over te stappen naar een neutraal of defensief fonds met minder risico’s. De coronacrisis hoeft dus niet noodzakelijk een knauw te geven aan uw pensioenvoornemens.

De juiste keuzes maken voor je portefeuille of advies nodig over sparen of beleggen?  Laat je gidsen door experts en surf naar onze MijnGids-pagina.  

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Goudprijs is hoog, maar daarom is het nog geen goede belegging

Herfinanciering woonkrediet kan momenteel interessant zijn omdat rente blijft dalen

Beleggingen versus coronacrisis: deze fondsen blijven interessant om in te investeren

Bronspaargids.be. Alle cijfers opgetekend begin september.