Femina

Gesponsorde inhoud

Iedereen kent borst- en baarmoederhalskanker. Maar ken je ook deze 3 vrouwelijke kankers?

Naast borstkanker en baarmoederhalskanker bestaan er nog andere types die enkel bij vrouwen voorkomen.
Shutterstock Naast borstkanker en baarmoederhalskanker bestaan er nog andere types die enkel bij vrouwen voorkomen.
Bij vrouwen en kanker denken we meteen aan borstkanker of baarmoederhalskanker. Naast dit venijnige tweetal bestaan er nog andere types die enkel bij vrouwen voorkomen. Had jij bijvoorbeeld al eens van vulvakanker gehoord?

1. Vulvakanker

Wat is het?

Vulvakanker wordt soms ook ‘schaamlipkanker’ genoemd – hoewel de eerste term vollediger is. Deze kanker treft namelijk de uitwendige geslachtsdelen van de vrouw, waaronder bijvoorbeeld ook de clitoris. 

Bij wie komt het voor?

Vulvakanker is een héél zeldzame vorm van kanker die vooral – maar niet alleen! - vrouwen van boven de 70 jaar treft. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat deze kanker erfelijk is. Roken is wel een risicofactor, omdat dit de algemene weerstand vermindert.

Wat zijn de symptomen?

De eerste symptomen zijn meestal jeuk en een wondje in de schaamstreek. Klachten waarmee vrouwen uit schaamte niet altijd meteen naar de dokter stappen. Nadien kunnen ook bloederige afscheiding, pijn bij het plassen en voelbare zwelling optreden. Ook verkleuring van de huid van de schaamlippen is een typisch kenmerk van vulvakanker.

Hoe verloopt de behandeling?

Vulvakanker wordt meestal behandeld met een operatie: een gedeeltelijke of volledige verwijdering van het aangetaste weefsel. Afhankelijk van de ernst wordt de ingreep aangevuld met chemotherapie.

2. Vaginakanker

Wat is het?

Vaginakanker of schedekanker is een kwaadaardig gezwel dat ontstaat in de vagina. Dit in tegenstelling tot vulvakanker, dat de uitwendige geslachtsdelen treft.

Bij wie komt het voor?

Nauwelijks 2% van alle kankers aan vrouwelijke geslachtsorganen krijgt de diagnose ‘vaginakanker”. Dit type is zeldzaam en meestal het gevolg van uitzaaiing van bijvoorbeeld baarmoederhalskanker. Vaginakanker komt vooral bij vrouwen ouder dan 50 jaar voor. Roken en het HPV-virus zijn risicofactoren.

Wat zijn de symptomen?

De opvallendste signalen zijn waterige afscheiding en abnormaal bloedverlies, bijvoorbeeld na het vrijen of na de menopauze. Zijn de kankercellen verder uitgezaaid richting blaas of darmen, dan kunnen ook daar klachten optreden.

Hoe verloopt de behandeling?

Deze kanker is heel goed te behandelen en heeft gunstige slaagkansen. De meeste artsen combineren voor de behandeling een operatie en bestraling.

3.Eileiderkanker

Wat is het?

Eileiderkanker is een kwaadaardige aandoening in één of beide eileiders, de organen die verantwoordelijk zijn voor het transport van eicellen na de eisprong.

Bij wie komt het voor?

Dit type kanker komt heel zelden voor en treft vooral vrouwen tussen 50 en 60 jaar. Als er in je familie eierstok- of borstkanker voorkomt, loop je mogelijk meer risico.

Wat zijn de symptomen?

Vaginale bloedingen (geen menstruatie), een opgeblazen gevoel en pijn in de buik of het bekkengebied kunnen eerste aanwijzingen zijn van eileiderkanker.

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling hangt bij deze kankervorm erg af van de uitzaaiing en het stadium. Soms zal de arts enkel de eileider verwijderen, in andere gevallen zowel de eileider als de eierstok. Ook hysterectomie (het weghalen van baarmoeder en baarmoederhals) kan nodig zijn, al dan niet aangevuld met bestraling.

Let op, deze 3 kankers komen maar zeer zelden voor! Ongewone afscheiding of jeuk zijn dus absoluut geen reden tot paniek. Wél om even een afspraak te maken bij je huisarts. 
Soms slaat het leven toe. VIVAY wil u steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. Sinds kort is het mogelijk om je privé te verzekeren tegen een aantal financiële gevolgen van onder meer borstkanker.

Meer weten? Klik hier voor meer info!

Dit gaat om de Feminaverzekering van AG Insurance. Dit is een levenslange ziekteverzekering (Tak 2). Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet in het betalen van een eenmalig bedrag om de kosten te dekken die jouw strijd tegen kanker draagbaar maken. Dit geldt voor een van de volgende diagnoses van kanker vanaf stadium T1: borstkanker, baarmoederhalskanker, kanker van het baarmoederlichaam en kanker ter hoogte van de eierstokken, eileiders, vagina en schaamlippen. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: de aanwezigheid van invasieve tumoren in andere lichaamsdelen dan de geslachtsorganen of de borsten, zelfs als deze aan de oorsprong zouden liggen van een van de kankers; goedaardige en niet-invasieve tumoren, niet-invasieve letsels op de vrouwelijke geslachtsorganen of borsten, met uitzondering van DCIS- en LCIS-letsels in de mate dat zij een totale verwijdering van de borst veroorzaken of een conservatieve chirurgie met verwijdering van de tumor, gevolgd door radiotherapie; preventieve behandelingen en operaties.De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.